Hejtmani a starostové podepsali v Krupce partnerskou smlouvu

21. 4. 2023 Ústecký kraj Regiony

Starostové a starostky šesti měst a obcí ležících na území Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který je zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, hejtmani Ústeckého a Karlovarského kraje Jan Schiller s Petrem Kulhánkem podepsali na hradě Krupka novou smlouvu o partnerství.

Ústecký kraj

Smlouva má zabezpečit efektivní rozvoj a správu české části krušnohorské památky světového dědictví, kterou zajišťuje obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge.

„Společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge zastřešuje správu všech pěti lokalit, které tvoří památku světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří na území Ústeckého a Karlovarského kraje. Nová smlouva o partnerství, která nahrazuje předchozí smlouvu z roku 2013, jež byla podepsána rovněž v Krupce, vytváří podmínky pro to, aby tato správa mohla kvalitně fungovat i do budoucna,“ sdělil Rostislav Kadlec, místostarosta Krupky, která setkání signatářů smlouvy zorganizovala.

Kromě Ústeckého a Karlovarského kraje smlouvu podepsaly města Boží Dar, Horní Blatná, Jáchymov, Krupka a Loučná pod Klínovcem, obec Měděnec a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s. Kraje a obce se přitom společně zavázaly, že správu krušnohorské památky UNESCO podpoří významnými finančními prostředky, které budou využity nejen na administrativní činnost, ale také na vzdělávací, výzkumné a propagační aktivity.

Signatáři smlouvy se zavázali vyčlenit pro rok 2023 v rámci svých rozpočtů finanční prostředky v celkové výši 2 040 000 korun. Osmdesát procent této částky, tedy 1,632 milionu korun, uhradí rovným dílem oba kraje a o zbylých 20 procent (408 tisíc korun) se pak postarají města a obce. Přesnou částku, kterou budou hradit, určuje přímo ve smlouvě klíč, který přihlíží k aktuálnímu počtu obyvatel jednotlivých měst a obcí. Nejvyšší částku tak zaplatí Krupka (cca 144 tisíc korun), následovaná Jáchymovem (cca 110 tisíc korun) a ostatními menšími městy (cca 38 tisíc korun).

„I když jsme průmyslovým regionem, tak za Ústecký kraj deklarujeme, že budeme Krušné hory chránit i nadále. Musíme se naučit s touto vzácnou krajinou pracovat tak, abychom nezastavili rozvoj regionu a zároveň si vážili toho, co tu máme,“ uvedl po podpisu smluv hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Pavel Přibyl