Středočeský kraj rozdělí na projekty zaměřené na životní prostředí 27,5 mil. Kč

25. 4. 2023 Středočeský kraj Dotace

Návrhy na rozdělení dotací v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2023 schválilo krajské zastupitelstvo. Dohromady jde o 27,5 milionu korun.

Středočeský kraj

První okruh žádostí se týkal Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, který je určen k poskytování dotací v rámci tematického zadání Rybníky a malé vodní nádrže. Zde bude rozděleno celkem 20,52 mil. Kč mezi 22 žadatelů. Peníze půjdou na rekonstrukce a obnovu rybníků nebo úpravy a revitalizace vodních nádrží nebo tůní. „Pro obce je tento dotační program kraje velmi důležitý, protože péče o vodní nádrže, tůně a rybníky je nákladná. Podporujeme hlavně projekty, které mají příznivý dopad na biodiverzitu, přispívají ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a pomáhají chránit před suchem a povodněmi,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Druhý okruh žádostí se týkal poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (Program EVVO). Celkový objem finančních prostředků je v tomto případě 7 milionů korun. Žadatelé dostanou peníze například na výukové programy zaměřené na ekologii nebo na naučné materiály. Podpořeny budou také programy v naučných střediscích ekologické výchovy, odborné exkurze nebo obnova naučných stezek. „O aktivity zaměřené na environmentální výchovu je mezi školami i veřejností velký zájem a já jsem ráda, že je Středočeský kraj pravidelně podporuje. Přispějeme například na soutěž mladých včelařů, na přírodovědnou soutěž Zlatá srnčí trofej, ale i na obnovu naučných stezek nebo na rozšíření zázemí na akce pro veřejnost v Zooparku Zájezd,“ dodala radní.

Michal Kroutil