Výdaje obcí se v roce 2022 zvýšily o 14 %, příjmy jen o 11 %

25. 4. 2023 CRIF Ekonomika

Aktuální výsledky hospodaření obcí v roce 2022 publikuje společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat z portálu www.informaceoobcich.cz. Hospodaření obcí bez započtení Prahy skončilo v roce 2022 přebytkem 9,9 miliard korun. Oproti předchozímu roku se přebytek snížil o 7,5 miliardy korun a byl srovnatelný s rokem 2020. Obce hospodařily s příjmy 317,2 miliardy korun a s výdaji ve výši 307,3 miliardy. Do svého rozvoje investovaly 96 miliard korun, o 14 miliard více než v předchozím roce.

Příjmy obcí se v uplynulém roce zvýšily o více než 30 miliard korun, tedy o 11 %. Růst zajistily zejména daňové příjmy, které se oproti předchozímu roku zvýšily o téměř 30 miliard (16 %). Vzrostly také nedaňové příjmy, a to o 6 milard (18 %). Naopak největší pokles zaznamenaly příjmy z neinvestičních dotací, které byly v uplynulém roce o 3,7 miliardy (11 %) nižší než v roce 2021. „Pokles zaznamenaly i investiční dotace. Snížila se tak závislost obecních rozpočtů na dotacích, a to z 20 % na 16 %, a zároveň stoupla váha daňových příjmů,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Výdaje obcí vzrostly o 38 miliard korun

Zatímco příjmy obcí v minulém roce vzrostly o 30,4 miliard, jejich výdaje se zvýšily o 38 miliard korun, tedy o 14 %. Za růstem stojí z velké míry běžné výdaje na provoz. Ty se zvýšily o 24,7 miliardy korun na 211,6 miliardy. Příznivé je, že kapitálové výdaje rostly rychleji než běžné výdaje. „Přestože se objem investičních dotací i kapitálových příjmů meziročně snížil, obce investovaly více než o rok dříve. K financování kapitálových výdajů využily zejména přebytek běžného rozpočtu, tedy úspory dosažené v rámci financování provozu, a to navzdory růstu cen energií a dalších produktů, které tlačily na růst běžných výdajů,“ říká Věra Kameníčková. Výdaje na investice se zvýšily o 13,2 miliardy korun na 95,7 miliard, obce tak investovaly celých 30 % celkových příjmů.

Obce více investovaly do sportu a zájmových činností

Nejvíce peněz, celkem 51,5 miliardy korun, vynaložily obce na správu, dále na dopravu a bydlení, kde šlo v obou případech o necelých 46 miliard. Téměř 30 miliardami obce financovaly vzdělávání a 25 miliardami ochranu životního prostředí, kam se řadí především výdaje na sběr a likvidaci domovního odpadu.

Meziročně se nejrychleji zvýšily výdaje na sport a zájmovou činnost, a to o 36 %. Celkem tyto výdaje dosáhly 19,8 miliardy korun. O 23 % na 45,8 miliard se zvedly výdaje na dopravu a o 15 % vzrostly výdaje na bydlení. Výdaje na sociální služby se meziročně prakticky nezměnily a jen velmi mírně vzrostly výdaje na vzdělávání.

Obce vykazují přebytek rozpočtu již více než 10 let. Jeho souhrnná výše od roku 2013 dosáhla částky téměř 121 miliard korun. Obce každý rok neutratily v průměru 5 % svých příjmů a přebytek obecních rozpočtů výrazně vylepšoval saldo veřejných rozpočtů. Zároveň to znamená, že obce mají v bankách uloženou značnou sumu peněz, která vlivem inflace a nízkého úročení vkladů ztrácí na hodnotě.

Graf 1. Příjmy obcí (bez Prahy) v roce 2022 v miliardách Kč
Graf 1. Příjmy obcí (bez Prahy) v roce 2022 v miliardách Kč
Zdroj: CRIF
Graf 2. Výdaje obcí (bez Prahy) v roce 2022 v miliardách Kč
Graf 2. Výdaje obcí (bez Prahy) v roce 2022 v miliardách Kč
Zdroj: CRIF
Graf 3. Příjmy a výdaje obcí (bez Prahy) v roce 2022 v miliardách Kč
Graf 3. Příjmy a výdaje obcí (bez Prahy) v roce 2022 v miliardách Kč
Zdroj: CRIF
Graf 4. Výdaje obcí (bez Prahy) v roce 2022
Graf 4. Výdaje obcí (bez Prahy) v roce 2022
Zdroj: CRIF

Údaje o obcích nezahrnují hlavní město Prahu, která je obcí a zároveň tvoří samostatný kraj.