Do krajských škol a školských zařízení putuje dalších 36 milionů korun

28. 4. 2023 Středočeský kraj Školství

Středočeské krajské školy a školská zařízení plánují další investice. Žádosti dnes projednala rada kraje. Zabývala se i úpravami rozpočtu škol na běžné výdaje, jako jsou energie, revize nebo například pohonné hmoty.

Středočeský kraj

„Středočeský kraj vlastní stovky budov, kde jsou školy, základní umělecké školy nebo dětské domovy a domovy mládeže, a o všechny se musí samozřejmě starat. V rozpočtu na letošní rok je jen v kapitole Velké opravy a havárie vyčleněno 62 milionů korun, další peníze používají příspěvkové organizace například ze svých fondů investic. Kraj financuje samozřejmě také provoz, energie a podobně. Jen na dnešním jednání rady jsme tak do školství schválili celkem 36,3 milionu korun,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Například Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště Kolín chystá opravy výtahů ve dvanáctipatrové budově domově mládeže za celkem 933 tisíc korun. Škola plánuje i úpravy sociálních zařízení za 80 000 korun, opravu odpadní kanalizace za 75 000 a výmalbu prostor v domově mládeže ve výši 100 000 korun. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora plánuje obnovu venkovního sportoviště. Celkové náklady jsou 8,65 milionu korun. Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, které letos slaví 190. výročí založení, chce za 150 000 korun opravit fasádu na budově. Příbramský Dům dětí a mládeže bude opravovat střechu, výměna původní krytiny za novou přijde na zhruba 1,65 mil. korun.

Radní projednali také úpravu rozpočtu běžných výdajů škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem. „V úpravě provozních výdajů jsou zohledněny opodstatněné žádosti organizací související s mandatorními výdaji, jako např. povinné revize, pojištění, nájemné, výdaje v dětských domovech. Dále byly poskytnuty finanční prostředky na vybavení učeben, malování nebo na provedené nostrifikační zkoušky. U Školního statku Středočeského kraje byl navýšen rozpočet z důvodu růstu cen pohonných hmot, hnojiv, osiv a krmiv a dále z důvodu růstu cen u propachtovaných pozemků,“ vybral příklady radní Milan Vácha. V rozpočtu u Střední odborné školy stavební a středního odborného učiliště stavebního Kolín byl zohledněn nákup materiálu a opravy budovy „Modrý bod“ a u školy SOŠ a SOU, Neratovice, Školní 644 náklady spojené stěhováním odborných učeben z důvodu sloučení škol. Pět škol získá dodatečný příspěvek na energie.

Dalším projednávaným bodem byly další žádosti škol a školských zařízení o financování oprav nebo havarijních stavů v budovách. Celkem jde o akce za zhruba 10 milionů korun. O prostředky požádaly například Dětský domov, ZŠ a MŠ Ledce, a to na rekonstrukci bazénu, Dětský domov Pyšely na financování výmalby, SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín na opravu koupelen v domově mládeže nebo SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, které chce obnovit venkovní sportoviště.

David Šíma