Liberecký kraj hostil konferenci o spravedlivé transformaci regionů

2. 5. 2023 Liberecký kraj Regiony

Obnova krajiny po konci těžby v Turówě, změny na trhu práce, zlepšení dopravního spojení, aktuální situaci v regionech, naplňování česko-polské dohody o hnědouhelném dolu v příhraničí i alternativy zdrojů energie po skončení těžby uhlí. Na tato a mnohá další témata odpovídali během panelové diskuze v pátek 28. dubna v Krajské vědecké knihovně v Liberci političtí zástupci České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německo.

Liberecký kraj

„Jsem rád, že jsme mohli společně se svými protějšky z Německa a Polska projednat důležité otázky týkající se budoucnosti našich regionů. Nemůžeme v tomto ohledu zapomínat především na problematiku těžby v hnědouhelném dolu Turów. V únoru letošního roku uplynul rok od podpisu dohody o spolupráci při řešení vlivů těžby v dole Turów mezi českou a polskou stranou. Jsem rád, že nyní máme informace o tom, co se děje na polské straně v blízkosti dolu, a to vůbec poprvé v historii těžby. Pokud nebudou limity na české straně dodržovány, umožňuje nám to nyní využívat nápravná opatření a přináší nám to právní záruky,“ řekl hejtman Martin Půta.

Konference, která nesla název Spravedlivá transformace Trojzemí, se zúčastnili významní hosté: ministr pro místní rozvoj České republiky Ivan Bartoš, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, landrát landkreisu Görlitz Stephan Meyer, starosta města Bogatynie Wojciech Dobrołowicz a Maciej Zathey, vedoucí wroclavského Institutu pro teritoriální rozvoj. Garantem setkání byl krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek. Dalšími zajímavými hosty byli Miranda Ptak, ředitelka oddělení řízení těžby v PGE GiEK, či Michal Pastvinský, ředitel odboru mezinárodních vztahů a český zmocněnec pro naplňování mezivládní Dohody o dole Turów Ministerstva životního prostředí. Nechyběl ani Hynek Böhm, odborník na strategii transformace z Technické univerzity v Liberci, zástupci platformy pro sociálně-ekonomickou transformaci nebo odborníci z centra pro dopravu a energetiku.

Vedle nezbytné proměny rázu krajiny po skončení těžby, je nezbytná také změna související s ekonomickou, sociální či vzdělávací oblastí dotčených regionů. „Jako důležité považuji také propojení mezi vědeckými institucemi a univerzitami. Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu zejména na česko-německé úrovni nás zase posouvá dál v žádoucí proměně a vývoji našich regionů,“ uvedl hejtman Martin Půta k tématu energetické transformace. S tou ale také souvisí i dlouhodobá snaha Libereckého kraje o zkvalitnění přeshraničního spojení celého regionu Trojzemí, zařazení železniční tratě Zhořelec–Liberec–Praha do Transevropské dopravní sítě TEN-T Comprehensive Network a obecně také zlepšení kvality vlakové dopravy. „Před námi je dlouhá cesta k elektrifikaci a k propojení železničních sítí. Je to potřeba například na trase z Drážďan do Žitavy a dále přes Liberec až do Prahy a samozřejmě i dalším směrem z Liberce do Zhořelce. Napomůže to ekonomice v jednotlivých oblastech a můžeme přemýšlet i o napojení vlakových sítí až k polským přístavům na severu. Změna pohonu v silniční dopravě dle mého názoru povede k větší koncentraci zboží na železnici. Myšlenkami na vhodné alternativy a moderní železniční síť propojující celou Evropu bychom se tak měli i nadále co nejusilovněji zabývat,“ vysvětlil provázanost dopravy s diskutovanou transformací hejtman Martin Půta.

„Na základě česko-polské spolupráce již vznikl Fond malých projektů. Na konci loňského roku byla vyhlášena první výzva k příjmu žádostí do tohoto Fondu, do které se přihlásilo šest projektů s celkovými výdaji 934 tisíc eur a požadovanou podporou ve výši 358 tisíc eur. Kraj chystá i druhou výzvu s alokací 500 tisíc eur, u které bude příjem žádostí pokračovat do konce letošního září,“ uvedl Václav Židek, radní pro životní prostředí a zemědělství. Z 35 milionů eur, které Dohoda Libereckému kraji přinesla, bude finančně podpořena rekonstrukce úpravny vody v Machníně, vybudování přivaděče vody z Machnína do Uhelné, zvýšení kapacity chrastavského vodojemu Svatý Ján a stavba vodovodů mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova. Rekonstrukce úpravny vody v Machníně, začne v červnu letošního roku a hotová by měla být v roce 2025.

Filip Trdla