Královéhradecký kraj šetří energie, nový systém dálkových odečtů slibuje další výrazné úspory

3. 5. 2023 Královéhradecký kraj Energetika

Královéhradecký kraj pokračuje v projektu centrálního shromažďování a zpracovávání informací o spotřebě energií v jeho nemovitostech. Cílem dílčího projektu tzv. dálkových odečtů je zefektivnění hospodaření s energiemi a také snížení rizika škod na majetku z důvodu havárií.

Královéhradecký kraj

„Aktuálně máme přes tisíc měřidel, které se nacházejí ve stovce našich organizacích v celkem 275 lokalitách. To nám umožňuje mít detailní přehled o spotřebě až ve čtvrthodinových intervalech. Díky této technologii jsme schopni odhalit nestandardní spotřebu vody nebo havárii a včas reagovat a předejít tím velkým škodám,“ vysvětlil Pavel Bulíček, první náměstek hejtmana odpovědný za oblast inovací, investic a IT.

Zdrojem dat, na kterém je systém primárně založený, jsou dálkové odečty ve všech organizacích zařazených pod krajský energetický management. Systém umožňuje automatické analytické a grafické výstupy, a to v porovnání s dalšími kraji v unikátním rozsahu. Lze tak předpokládat další úspory energií podle prestižního mezinárodního standardu ISO 50001, na jehož základě kraj již dlouhou dobu s energiemi hospodaří.

Certifikát ISO 50001 za hospodaření s energiemi se kraji podařilo získat na tři roky již koncem roku 2018. Za roky 2019 až 2021 pak uspořil přes 31 488 MWh energie. To odpovídá roční kompletní spotřebě (topení, vaření, teplá voda, svícení, ostatní spotřebiče) 1750 domácností.

„Koncem roku 2021 kraj získal znovu certifikát ISO 50001. Musí jej však podle pravidel každý rok obhájit. To se koncem loňského roku podařilo, mimo jiné právě i díky projektu dálkových odečtů. Protože kraj pokračuje v dalších opatřeních k dosažení energetických úspor, jako je například montáž fotovoltaických panelů na střechy budov, tak nám nový krajský systém umožňuje také jejich přesné vyhodnocení,“ doplnil náměstek Bulíček.

V rámci projektu kraj proškolil také energetické manažery v krajských organizacích. Za tímto účelem vznikla také Příručka pro energetické manažery, kterou lze najít na webových stránkách Centra investic, rozvoje a inovací.

Na projekt dálkových odečtů kraj získal dotaci. Celkem se náklady vyšplhaly na 14 milionů korun, z nichž 10 milionů pokryla dotace.

Inovativní projekt bude zároveň sloužit k zajištění včasného plnění legislativních povinností v oblasti revizí. Systém je přenositelný i do dalších krajů, takže pro ně může v rámci sdílení dobré praxe sloužit jako motivace k naplňování dosažitelných cílů v oblasti energetiky.