MMR zveřejnilo metodiku vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci

3. 5. 2023 MMR ČR Územní plánování

Metodika je hlavním výstupem výzkumného projektu „Vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystémových služeb v území.“ Jeho řešení probíhalo na základě resortní potřeby MMR od června 2019 do března 2023 s podporou dotačního programu Technologické agentury ČR Beta 2.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Metodika je certifikovaná MMR a je možné ji okamžitě použít při zpracování územního plánu podle zákona č. 183/2006 Sb. nebo v budoucnu při zpracování územního plánu podle zákona č. 283/2021 Sb.

Řešitelský tým zpracoval metodiku vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci a navrhl řešení zelené infrastruktury v případových studiích obcí Písek a Šardice. Hlavní výstup projektu poskytuje zpracovatelům a pořizovatelům územních plánů návod pro zapracování zelené infrastruktury do územního plánu, který se opírá o sítě funkčně vzájemně propojených zelených a modrých prvků mj. s ohledem na jejich vliv na mikroklima prostředí a vodní režim.

Na řešení projektu se podílela Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, krajinářští architekti Löw & spol. a projektanti Atelier Fontes, pod vedením doc. Ing. Petra Kučery, Ph.D. ze Zahradnické fakulty MU.

Grafická a datová podoba zelené infrastruktury v územním plánu není zatím standardizována, doporučuje se využít grafické řešení z výzkumného projektu.