Pro hasiče a ostatní složky IZS jsme připravili více než 7 miliard korun z evropských fondů

4. 5. 2023 MMR ČR Dotace

Hasiči každoročně slaví svůj mezinárodní den 4. května. Letos mohou slavit s vědomím, že i v novém programovém období Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které potrvá do roku 2027, jsme pro ně a další složky integrovaného záchranného systému (IZS) připravili více než 7 miliard korun na lepší techniku a vybavení.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Vyhlásili jsme tři výzvy pro individuální projekty na podporu výkonu činnosti základních složek IZS. Víc než 4 miliardy korun míří do projektů na území celé ČR prostřednictvím 19. výzvy IROP. Přes 2 miliardy je připraveno pro území přechodových regionů v 18. výzvě IROP a více než 1 miliarda je určená pro území méně rozvinutých regionů u 17. výzvy IROP.

Tyto tři výzvy podporují například výstavbu nových požárních stanic, pořízení specializované letecké techniky a přístrojů pro detekci nebezpečných látek. Zároveň navazují na vyhlášené výzvy č. 12 a 13, které jsou určeny pro zdravotnické záchranné služby krajů.

Dalších 398 milionů korun, které jsme vyčlenili pro komunitně vedený místní rozvoj, cílí na sbory dobrovolných hasičů.

Podpořené projekty z IROP

Jedním z příkladů dobré praxe IROP je projekt pro vybudování nové požární stanice v Přerově s využitím dotace přes 201 milionů korun, která byla slavnostně uvedena do provozu v září 2020. „Stanice odpovídá požadavkům jednadvacátého století, je vybavena moderními technologiemi a poskytuje všechny potřebné prostory pro garážovou techniku, výkon služby, odbornou přípravu a výcvik, fyzickou přípravu a další,“ vyzdvihuje brigádní generál Karel Kolářík, ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Ve středočeských Milovicích získali před třemi lety zbrusu novou stanici. Postavená byla z evropských fondů za téměř 42 milionů korun. Na katastrálním území města jsou monokultury lesních porostů, které představují riziko vzniku velkých lesních požárů. „Výstavbou nové stanice byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd jednotky požární ochrany a přijatelná reakční doba pro její nasazení u mimořádných událostí, například z důvodu déletrvajícího sucha,“ shrnuje Ladislav Holomčík, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Mezinárodní den hasičů je příležitostí poděkovat všem hasičům a hasičkám za solidaritu a obětavost, s jakou pomáhají občanům ČR.