Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2022

5. 5. 2023 MF ČR Ekonomika

Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění.

Ministerstvo financí ČR