Program 29823 – Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení

10. 5. 2023 MF ČR Dotace

Informace k výzvě č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2023 a Zveřejnění výsledků vyhodnocení projektů předložených v rámci výzvy VPS-232-1-2023.

Ministerstvo financí ČR