Díky projektu Obědy do škol má denně teplý oběd přes tisíc středočeských dětí

15. 5. 2023 Středočeský kraj Sociální problematika

Středočeský kraj je dlouhodobě zapojen akce „Obědy do škol“. Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let ze sociálně slabých rodin na základních a středních školách, speciálních školách, konzervatořích ale i internátech nebo v domovech mládeže. Pokračovaní projektu do roku 2025 podpořili na svém dnešním zasedání krajští radní.

Středočeský kraj

Díky projektu dochází ke zlepšování podmínek pro řádný průběh školní docházky žáku a žáky a snižuje se riziko případného sociálního vyloučení. „Je smutné, že v dnešní době v České republice jsou děti, které nemohou chodit do školní jídelny a tím pádem obvykle ani do družiny, protože rodiče nemají na zaplacení oběda, nebo ho prostě platit nechtějí. Takové děti nemají energii, bývají často nemocné, a navíc jsou vyloučené z kolektivu, což se promítá do jejich dalšího vývoje. Proto jsem rád, že Středočeský kraj v roli koordinátora těmto dětem může pomoci k lepšímu životu,“ uvedl náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Projekt bude financován z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), který čerpá prostředky z Evropské unie. Celková částka vyčleněná na podporu „Obědů do škol“ činí necelých 25,8 milionu korun. Z toho většina (18 750 459 korun) připadne na podporu školního stravování žáků základních a středních škol, na školkové děti je vyčleněna suma ve výši 3 600 000 koruna pro děti v internátních zařízení a domovů mládeže 1 113 000 korun. Zbylé prostředky jsou vyhrazeny jako rezerva pro plánované zdražení stravného.

Finanční prostředky poskytne kraj přímo školám, které se zapojí do projektu a poskytují nebo zajišťují stravování dětem, žákům a studentům ve věku 2–26 let ve školních letech 2023–2025. „Školy se snažíme oslovovat prostřednictvím obcí, přičemž naše krajská zařízení mají informace přímo od nás. Pokud má škola zájem se do projektu zapojit, stačí, když se nám ozve. My už společně s ní vyřídíme všechno potřebné,“ dodává náměstek Kašpar.

Michal Kroutil