Téma udržitelného rozvoje měst a obcí ovládlo konferenci Příležitosti pro region

12. 5. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) uspořádaly pro zástupce měst a obcí Královéhradeckého kraje 8. ročník již tradiční konference „Příležitosti pro region“. Hlavním tématem letošního setkání se stal udržitelný rozvoj a řada významných odborníků národní i regionální úrovně účastníky seznámila například s přípravou a realizací udržitelných projektů, možnostmi jejich financování i bez využití dotací nebo nízkouhlíkovou strategií jako příležitostí pro obce.

Královéhradecký kraj

„Udržitelný rozvoj se postupně stává zásadní a nedílnou součástí rozkvětu obcí a měst a zároveň pro ně představuje i velkou výzvu. Právě udržitelnost bude do budoucna tím, co bude mít velký vliv na získávání finančních prostředků z evropských zdrojů, protože budou podporovány zejména takové aktivity měst a obcí, které jsou v souladu s principy udržitelnosti. Těší mě, že účast na této konferenci je hojná, a věřím, že témata zde prezentovaná budou podnětná a pomohou právě skrze obce rozvíjet náš kraj,“ řekl na zahájení konference náměstek pro oblast inovací, investic a informačních technologií Pavel Bulíček.

Celodenní konference rozdělená na dopolední přednáškovou část a odpolední neformální diskuzi účastníků se sdílením dobré praxe se uskutečnila v Hradci Králové 10. května v přednáškových prostorách hotelu Tereziánský dvůr. Více jak stovka účastníků z obcí a měst napříč Královéhradeckým krajem si nenechaly ujít program složený z deseti přednášek s praktickými radami, například na témata nízkouhlíkové ekonomiky, konceptu udržitelné obce nebo IROPu jako příležitosti pro financování udržitelných projektů. Pozvání na konferenci přijal také župan Banskobystrického samosprávného kraje Ondrej Lunter.

„Energetické úspory a udržitelnost se čím dál více promítají do soukromého života nás všech a já věřím, že právě veřejná správa a samotné obce by na cestě k udržitelnému rozvoji mohly být pro své obyvatele inspirací. Výsledkem budou energeticky úsporná města a obce, kterým zbyde více prostředků na investice například do dopravní infrastruktury, a zejména menší obce se tak stanou atraktivnějším místem pro život všech generací,“ doplnil radní pro regionální rozvoj Adam Valenta.

Na konferenci Příležitosti pro region vystoupili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Centra investic, rozvoje a inovací, Agentury CzechInvest a zástupci Královéhradeckého kraje, obcí či místních akčních skupin.