Do soutěže Vesnice roku 2023 se přihlásilo 13 obcí z Libereckého kraje

16. 5. 2023 Liberecký kraj Regiony

Třináct obcí z regionu se přihlásilo do krajského kola soutěže Vesnice roku. Nyní je bude objíždět hodnotitelská komise, která rozhodne o vítězi. Slavnostní vyhlášení spojené s oceněním libereckého krajského kola se uskuteční 10. srpna ve vítězné obci.

Liberecký kraj

Komise navštíví obce na konci května a června. „Přihlášené obce hodnotí v řadě oblastí. Jsou jimi koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce,“ řekl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pověřený řízením hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Celostátní kolo, do kterého postupují vítězové krajských kol, bude následovat na přelomu srpna a září, vítěze krajských kol opět navštíví celostátní hodnotitelská komise. Nositel titulu Vesnice roku 2023 bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Loni se přihlásilo v kraji do soutěže dvanáct obcí – o jednu méně než letos. Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 v Libereckém krajise stala obec Poniklá. Že krajská hodnotitelská komise vybrala dobře, dokazuje i umístění Poniklé na třetím místě v celostátním kole.