Bezmála dvacet milionů korun má Liberecký kraj pro hasiče i prevenci kriminality

18. 5. 2023 Liberecký kraj Dotace

Členové rady Libereckého kraje schválili financování čtyř dotačních programů, které podpoří jednotky požární ochrany v regionu, a také prevenci kriminality. Záměr ještě musí odsouhlasit krajské zastupitelstvo.

Liberecký kraj

„Hasiči se denně vystavují rizikům a čelí nebezpečným situacím, jako jsou požáry, dopravní nehody, živelní katastrofy a další krizové situace. Chrání majetek a životy dobrovolně ve svém volném čase a nad rámec své práce. Podpora hasičských jednotek je proto zásadní, protože jim zajišťuje kvalitní podmínky i moderní techniku pro jejich činnost,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Na území Libereckého kraje působí celkem 222 jednotek požární ochrany, a to 212 dobrovolných a 10 profesionálních. Vedle toho v regionu dále funguje jedna profesionální jednotka podniku Správa železnic (Hasičský záchranný sbor Správy železnic) v Liberci a dále 4 podnikové jednotky dobrovolných hasičů. Sborů dobrovolných hasičů je v Libereckém kraji zaregistrováno celkem 293.

Konkrétní vyhlášené dotační programy

Program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje (17 582 482,25 Kč)

Žadatelé mohou tyto finanční prostředky využít například na pořízení a opravy cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů či na vybavení a výstavbu objektů. V termínu od 6. do 22. března 2023 úřad přijal 185 žádostí, z nichž podmínky splnilo 179 žadatelů.

Program č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje (1 266 056 Kč)

Program je zaměřen na podporu sportovní a kulturní činnosti pobočných spolků Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje. Konkrétně na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských soutěží dětí a mládeže i dospělých a organizování projektů v oblasti vzdělávání, historie a muzejnictví. Odborná komise zhodnotila celkem 86 zaslaných žádostí a doporučila všechny finančně podpořit.

Program č. 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost Jednotek požární ochrany II (700 000 Kč)

Účelem programu je vytvoření pracovních míst v jednotkách sboru dobrovolných hasičů konkrétně kategorie JPO II a jejich finanční zajištění. Podmínky stanovené Statutem Dotačního fondu Libereckého kraje splnily dvě žádosti – město Dubá a Harrachov. Oběma žadatelům odsouhlasila odborná komise poskytnout finanční podporu.

Program č. 1.4 Prevence kriminalisty (188 500 Kč)

Podpora je určena na neinvestiční projekty obcí zaměřené na snižování kriminality či omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a dále také na vzdělávání v oblasti prevence kriminality a projekty zaměřené na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Podmínky splnilo celkem 7 žádostí. Mezi úspěšné žadatele patří například město Český Dub s projektem Intervence při závažném chování žáků nebo statutární město Jablonec nad Nisou, který finanční prostředky použije na prevenci v oblasti kyberkriminality páchané na seniorech.