Liberecký kraj nově podpoří ordinace praktických lékařů i zubní ordinace

18. 5. 2023 Liberecký kraj Dotace

Obnovit zaniklé ordinace v obcích, převzít ty stávající nebo umožnit vznik zcela nových poskytujících základní i zubní péči chce kraj z Programu primární péče. Členové rady záměr vytvoření nového programu podpořili, jednat o něm budou rovněž krajští zastupitelé.

Liberecký kraj

„Tímto krokem reagujeme na nedostatek fungujících ordinací v oblasti primární péče v kraji a jsem rád, že po několika samostatných pokusech některých starostů o zajištění ordinací v obcích nyní dostala celá snaha jasná pravidla a odpovídající finanční podporu v rámci celého kraje. Nahrazuje tímto také povinnost zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví. Starostům tak přichází pomoc od kraje v jejich často dlouhodobě bezvýchodné situaci,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Účelem nového programu je zajištění dostupnosti primární péče pro občany regionu prostřednictvím podpory vzniku nových ordinací primární péče, obnovy zrušených ordinací primární péče a podpory převzetí stávajících ordinací primární péče v obcích Libereckého kraje, a to v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, pediatrie, a zubní lékařství,“ uvedl Vladimír Richter, člen rady kraje pro resort zdravotnictví

Vznik nového dotačního programu č. 9.4 Podpora primární péče umožnilo také zrušení části lékařské pohotovostní služby v některých oblastech Libereckého kraje. „Finanční úsporu, která nám v odboru zdravotnictví zrušením některých pohotovostí vznikla, nyní můžeme využít pro pokrytí potřeb nového dotačního programu,“ vysvětlil radní Vladimír Richter.

Příjemci dotace nového dotačního programu č. 9.4 jsou obce Libereckého kraje. „Chceme podpořit jejich úsilí zabezpečit pro občany v regionu kvalitní a dostupnou primární péči. Obce budou moci hradit z dotace náklady na vybavení ordinace primární péče, nákup nemovitého majetku pro potřeby vybudování ordinace primární péče, provozní náklady ordinace primární péče a náklady na zakoupení a převzetí stávající praxe novým lékařem primární péče,“ doplnil radní Richter.

Celková finanční částka v Programu je 4 500 000 korun. Minimální výše dotace činí pro jednu žádost 10 000 korun. Maximální výše dotace se bude pohybovat od 400 000 do jednoho milionu korun, a to podle typu ordinace a počtu obyvatel dané obce. „Obce s počtem obyvatel do 10 000 si v případě žádosti o podporu ordinace praktického lékaře může přijít maximálně na 800 000 korun na jednu žádost. U obce s vyšším počtem obyvatel je to maximálně 400 000 korun. U obcí žádajících podporu na zubní ordinace se jedná o částku maximálně 1 milion korun, a to bez ohledu na počet obyvatel,“ řekl Vladimír Richter, člen rady kraje pro resort zdravotnictví.

Maximální výše dotace kraje ze způsobilých výdajů je 70 %. Žadatel může podat současně jednu žádost pro podporu ordinace lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství, jednu žádost pro podporu ordinace lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a jednu žádost pro podporu ordinace lékaře v oboru zubní lékařství v rámci jednoho Vyhlášení programu. Pokud je obci poskytnuta dotace v rámci tohoto dotačního programu, obec může žádat o dotaci na podporu stejné odbornosti, která byla již podpořena, nejdříve po uplynutí doby 5 let od poskytnutí dotace na danou zdravotní službu ve stejném oboru (všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, zubní lékařství).

„Program bude fungovat již letos. V červnu bude vyhlášen a od prvního září do konce prosince tohoto roku se budou moci obce do programu hlásit,“ uzavřel radní Vladimír Richter.