Liberecký kraj poskytne dotaci místním akčním skupinám

22. 5. 2023 Liberecký kraj Regiony

Rada Libereckého kraje schválila devět účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje na letošní podporu činnosti místních akčních skupin (MAS) působících v regionu. Ty si mezi sebe podle záměru, který ještě musí schválit členové zastupitelstva, rozdělí částku v celkové výši 1 350 000 korun.

Liberecký kraj

„Místní akční skupiny Libereckého kraje zastávají důležitou roli ve svých územích, především propagací dotačních programů, informováním potenciálních žadatelů, pomocí se zpracováním žádostí o dotaci, zajišťování výběru projektů a dohled nad jejich průběhem,“ vysvětlil Jiří Ulvr, radní pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova „Svou prací v území přispívají k rozvoji obcí a zvýšení kvality života na venkově. S ohledem na jejich nedostatečnou provozní soběstačnost žádají pravidelně Liberecký kraj o dotaci především na činnost, například na zajištění provozu a vybavení kanceláří a vlastní propagaci.“

Celkem MAS dosud přinesly do území Libereckého kraje v končícím programovém období 2014–2020 prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje finanční prostředky ve výši zhruba 200 milionu korun. Zároveň MAS zajišťovaly zpracování Místních akčních plánů (MAP), do kterých se zapojily mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy. Díky MAP získalo regionální školství v Libereckém kraji 127 milionů korun. „V rámci Libereckého kraje byly ze strany MASek podpořeny projekty v celkové hodnotě téměř

1,2 miliardy korun,“ uvedl radní Ulvr. V novém programovém období 2021–2027 jsou MAS zapojeny v čerpání finančních prostředků z Evropské unie a národních programů v ještě větším rozsahu, a to využitím dotací z nových programů. Aktivním získáváním těchto dotačních prostředků a jejich rozdělováním v regionu, tak mohou ještě více přispívat ke zlepšování kvality života ve venkovských oblastech.

„Na území Libereckého kraje působí v současné době devět místních akčních skupin. Každá MASka se sídlem na území Libereckého kraje dostane 180 000 korun. Ostatní, jejichž sídlo se nachází na území jiného kraje a do Libereckého kraje zasahují pouze částečně, obdrží 90 000 korun. V předchozích letech to bylo 120 000 korun a 60 000 korun, částky jsme tedy letos navýšili,“ uvedl radní Ulvr.

Finanční prostředky na podporu činnosti MAS Libereckého kraje (1 350 000 Kč)
MAS Dotace
LAG Podralsko z.s. 180 000 Kč
MAS „Přiďte pobejt!“ z.s. 180 000 Kč
MAS Brána do Českého ráje z.s. 90 000 Kč
MAS Český sever, z.s. 90 000 Kč
Místní akční skupina Podještědí z.s. 180 000 Kč
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 90 000 Kč
Rozvoj Tanvaldska z.s. 180 000 Kč
MAS Achát 180 000 Kč
MAS Frýdlantsko, z.s. 180 000 Kč