Dvojí sazba poplatku za odpady u Ústavního soudu

25. 5. 2023 ePravo.cz Legislativa

Ústavní soud přezkoumával obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, konkrétně ustanovení zakotvující úlevu pro občany obce. Byť ustanovení zakotvující úlevu zrušil, vyvolal jeho nález možná více otázek, než kolik jich zodpověděl.