Konference čisté mobility představila trendy moderní dopravy v Česku

29. 5. 2023 MŽP ČR Doprava

Většina obyvatel České republiky žije ve městech nebo do měst jezdí za prací. Proto jsou negativní dopady dopravy, jako je hluk a znečišťující látky, tak důležité z hlediska životního prostředí a zdraví lidí. A také je to zásadní důvod, proč rozvíjet čistou mobilitu. O aktuálním stavu dopravy diskutovalo 18.–19. května na 250 zástupců veřejné správy, sektoru energetiky, automobilového průmyslu, zájmových svazů a firem i odborné veřejnosti na Konferenci čisté mobility Ministerstva životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí

„S růstem závislosti na dopravě narůstají i její negativní dopady na životní prostředí a kvalitu ovzduší. A doprava je také zásadním zdrojem emisí skleníkových plynů. Proto je důležité, abychom společně hledali cesty a řešení pro udržitelnou a šetrnou dopravu, která bude sloužit nám občanům, a zároveň nebude škodit naší planetě,“ řekl účastním konference ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Ministerstvo životního prostředí v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility vyhlásilo v letech 2016–2019 čtyři úspěšné výzvy z Národního programu Životní prostředí. Z něj podpořilo nákup více než 600 elektrických vozidel pro veřejnou správu. V červnu 2022 byla otevřena výzva z Národního plánu obnovy za celkem 600 milionů korun na podporu nákupu elektromobilů, vozidel na vodík a neveřejných dobíjecích stanic, kde opět mohou žádat obce, kraje, nestátní neziskové organizace nebo státní podniky. Dosud MŽP obdrželo žádosti za více než 450 milionů korun, což znamená přes 1300 vozidel a přes 350 dobíjecích stanic.

V programu Nová zelená úsporám MŽP také nabízí podporu výstavby neveřejných dobíjecích stanic pro rodinné a bytové domy. Aktuálně jde o žádosti o 30 000 domácích dobíječek.

„Tím ale naše podpora nekončí, do budoucna máme připravené prostředky z Modernizačního fondu, kde plánujeme nadále pokračovat v podpoře veřejného sektoru. Dále chystáme podporu pro veřejnou dopravu, těžkou nákladní dopravu pro podnikatele a podporu vlaků s alternativním pohonem,“ dodal ministr Hladík.

Ministerstvo životního prostředí samo jde v tomto ohledu příkladem, a proto končí s nákupem vozidel se spalovacím motorem. Už dnes používá několik desítek aut na alternativní pohon a do budoucnu budou do vozových parků ministerstva a jeho resortních organizací přibývat pouze elektromobily, hybridy a vozidla na plyn či vodík.

Účastníci Konference čisté mobility si ve dvou dnech vyslechli více než 30 odborných prezentací. Probrali témata jako evropská legislativa, národní strategie v oblasti čisté mobility nebo možnosti finanční podpory rozvoje infrastruktury, vozového parku, ale také výzkumu. Firmy i zástupci státu prezentovali současné trendy v oblasti čisté mobility, a alternativní pohony v nákladní dopravě, nově i z pohledu developerů a leasingových společností. Mluvilo se i o současné práci na aktualizaci Národního Akčního plánu čisté mobility. Všechny prezentace najdete na stránce Konference čisté mobility 2023.

V závěru programu představili zástupci výrobců automobilů již dostupné, ale také plánované modely bezemisních vozidel. Následně měli účastníci možnost některé z těchto vozidel (více než 30 elektromobilů a několik vodíkových vozidel) vyzkoušet.