Liberecký kraj má připomínky k návrhu konsolidačního balíčku

30. 5. 2023 Liberecký kraj Ekonomika

Krajští radní na mimořádném jednání schválili čtyři zásadní připomínky k navrhované novele zákona o rozpočtovém určení některých daní. Nesouhlasí například s jeho snížením nebo navrhují podíl kraje na spotřební dani z minerálních olejů.

Liberecký kraj

„Chápu, že vláda s návrhem na úspory veřejných financí přijít musela. Stejně jako v každé domácnosti, pro kraj nebo obec platí, že nemohou dlouhodobě utrácet víc, než jaké jsou jejich příjmy. Stejně by se dlouhodobě měl chovat i stát ve vztahu ke svým výdajům. Z každodenní zkušenosti vedení krajských financí však navrhujeme některé změny provést jinak. Jde nám zejména o to, aby byl řešen systém financování krajů. Podíly příjmů jednotlivých regionů dávno neodpovídají dnešní realitě,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Nesouhlasíme zejména s postupným snížením podílu rozpočtového určení daní z 9,78 % na 9,70 % pro příští rok a na 9,27 % od roku 2025. Chceme podíl krajů zachovat na současné úrovni – to je 9,78 %. Navrhovaná změna by totiž přinesla v roce 2024 ztrátu kraje ve výši zhruba 20 milionů korun, další rok pak až stodesetimilionový deficit,“ dodal náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky Zbyněk Miklík.

Krajští radní dále požadují začlenění dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic ve vlastnictví krajů do RUD regionů, a to jeho navýšením o 0,35 %.

Pro Liberecký kraj je v současné době nevýhodné přerozdělování daní v rámci RUD. „Současné nastavení systému rozdělování daní pro kraje je dlouhodobě beze změny a už vůbec neodpovídá třeba počtu obyvatel v jednotlivých regionech. Úprava je opravdu nutná. Domníváme se, že podíl sdílených daní pro kraje by měl narůst o podíl daně z paliv a minerálních olejů, kterým by se dlouhodobě řešila modernizace a opravy silnic druhých a třetích tříd,“ dodal hejtman Martin Půta.

Poslední, čtvrtou připomínkou, je odmítnutí navrhované daně z nemovitých věcí. „Výnos z této daně by měl podle našeho názoru i nadále patřit obcím. Její navrhované zvýšení až na dvojnásobek navíc má směřovat pouze do statní kasy. A s tím my nesouhlasíme. Daň z nemovitosti je jediná motivační daň, která je stoprocentním příjmem obcí a mělo by dál být na rozhodnutí samospráv, zdali příjmy z daně z nemovitosti využijí k většímu rozvoji nebo budování potřebné infrastruktury,“ uzavřel Půta.

Filip Trdla