Vesnicí roku se Pardubického kraje stala Suchá Lhota

2. 6. 2023 Pardubický kraj Regiony

Do 27. ročníku soutěže Vesnice roku 2023 v Programu obnovy venkova se v Pardubickém kraji přihlásilo celkem 13 obcí. Vítězem se stala a Zlatou stuhu získala Suchá Lhota, obec s 84 obyvateli, která byla co do počtu obyvatel nejmenší přihlášenou obcí v rámci kraje i celé republiky. Nachází se přibližně 13 kilometrů od Litomyšle v okrese Svitavy.

Pardubický kraj

Každou z přihlášených obcí v termínu mezi 22. a 30. květnem navštívila hodnotitelská komise. V komisi zasedli například zástupci zemědělského intervenčního fondu, sdružení místních samospráv, krajského úřadu nebo starosta Biskupic, krajské Vesnice roku 2022. „Základní informace a podklady pro hodnocení získala krajská hodnotitelská komise z prezentace obce, rozhovorů s jejími zástupci, prohlídky obce a obsahu materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže. Oproti minulému roku se nám mírně navýšil počet přihlášek do soutěže, což vnímám jako pozitivní fakt vzhledem k tomu, že jejich počet každoročně klesal,“ uvedl radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil a pokračuje: „Suché Lhotě k zaslouženému vítězství gratuluji. Jak komise v hodnocení kvitovala, obec i přes nízký počet obyvatel dokáže svojí houževnatostí, nadšením a kulturní aktivitou zaujmout i nestranného pozorovatele. Většina občanů je zapojena do místního hasičského sboru a nemalá část z nich zároveň figuruje i v divadelním souboru. Suchá Lhota také úzce spolupracuje s blízkým okolím a zajímavostí je, že se občané pravidelně setkávají s ostatními ‚Lhotami‘, a to nejen v rámci České republiky, ale i s našimi slovenskými sousedy.“

Pardubický kraj v letošním roce navýšil podporu pro soutěž Vesnice roku. „Kromě zkušeností a dobrých příkladů z praxe, které si mezi sebou mohou obce vyměnit, je dalším benefitem také finanční odměna. Pro letošní rok jsme v rámci Programu obnovy venkova vyčlenili na soutěž Vesnice roku celkem 3 miliony korun. Kromě toho mají obce možnost žádat o podporu prostřednictvím různých dotačních titulů, například na pořízení komunálních traktorů nebo na provoz venkovských prodejen,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Kromě Zlaté stuhy uděluje komise i další ocenění. V letošním roce je to:

  • Modrá stuha – za společenský život – městys Choltice, okr. Pardubice
  • Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Prosetín, okr. Chrudim
  • Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Červená Voda, okr. Ústí nad Orlicí

Slavnostní předání stuh se uskuteční v Suché Lhotě 5. srpna 2023.

Suchá Lhota se nachází téměř v samotném geografickém středu Pardubického kraje. Vznik obce nelze určit zcela přesně, avšak první písemná zmínka o obci se váže k roku 1347, kdy se uvádí jako majetek biskupství litomyšlského. Suchá Lhota slavila dílčí úspěchy v soutěži Vesnice roku již v předchozích letech, kdy získala například Bílou stuhu (2018) nebo Cenu naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obci (2022).