Blíží se termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů

6. 6. 2023 Ministerstvo spravedlnosti Legislativa

Do 30. 6. 2023 mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2022. Vykonával-li veřejný funkcionář funkci po celý kalendářní rok 2022, pak období, za které oznámení činí je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022; vykonával-li veřejný funkcionář funkci pouze část kalendářního roku 2022, pak období, za které oznámení činí je od data zahájení výkonu funkce do 31. 12. 2022.

Ministerstvo spravedlnosti