Vrátí se kamiony o víkendech na silnice?

7. 6. 2023 SMO ČR Doprava

Mají se občané žijící v blízkosti nejen hlavních silničních průtahů obávat o další zhušťování dopravy? Budou se víkendoví výletníci opět prodírat mezi kamiony?

Svaz měst a obcí České republiky

Špatnou zprávou pro obyvatele tranzitních obcí i víkendové řidiče na těchto trasách přináší pozměňovací návrh poslance Stanislava Blahy (ODS).

Ten navrhuje rozsáhlou výjimku z dnes platného omezení kamionové dopravy o víkendech. Kamiony nesmí na silnice v neděli a státní svátky odpoledne a večer, o prázdninách se pak zákaz rozšiřuje i na pátek odpoledne a sobotu dopoledne. Důvodem je jednak klid obyvatel obcí na těchto trasách alespoň ve stanovený čas a zároveň prevence zbytečným kolonám v exponovaných časech, kdy vyráží na silnice nejvíce osobních automobilů. Taková úprava je standardní ve všech evropských státech.

„Návrh pana poslance Blahy se Svazem konzultován nebyl, dozvídáme se o něm až nyní. Svaz měst a obcí se dlouhodobě zasazuje o snižování intenzity kamionové dopravy v obcích. Současná úprava slibuje obyvatelům tranzitních obcí klid alespoň v určených časech a termínech. K výjimkám z těchto limitů by se mělo přistupovat s velkou opatrností, aby se nezvyšovaly už tak místy velmi intenzivní negativní dopady na život v obcích,“ uvádí k návrhu předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

K zásadní změně zákona by nyní mohl vést poslanecký návrh, který navrhuje doteď velmi specifické výjimky z tohoto pravidla doplnit o výjimku u všech jízd s cílem na území České republiky, resp. od místa vykládky, je-li na území ČR. Návrh směřuje podle velmi stručné důvodové zprávy ke zlepšení pracovních podmínek řidičů nákladních vozidel. Předkladatel se ale nijak nezabývá tím, jaký dopad bude mít výjimka na ostatní řidiče a obyvatele přilehlých obcí.

Návrh má bohužel velké šance na schválení. Ke schválení jej doporučil třeba Hospodářský výbor sněmovny. Svaz měst a obcí ČR se dlouhodobě zasazuje o snižování intenzity kamionové dopravy v obcích. Musíme proto také razantně odmítnout tento návrh, který by zásadně zhoršil životní podmínky obyvatel velké části obcí. Apelujeme na poslance, aby tento návrh nepodpořili.

Alexandra Kocková