Novela nového stavebního zákona byla schválena Parlamentem

7. 6. 2023 ePravo.cz Legislativa

Nový stavební zákon si kladl za cíl zásadně zlepšit způsob povolování staveb. Jeho cílem bylo eliminovat většinu podkladových vyjádření a závazných stanovisek a přesunout úředníky stávajících stavebních úřadů i odborných dotčených orgánů pod nově zřízenou státní stavební správu. Inspirace byla čerpána ze struktury katastrálních úřadů a cílem bylo, aby stavební úřady disponovaly takovou odborností, aby dokázaly rozhodnout o co nejvíce aspektech stavby „pod jednou střechou“. Tato integrace úředníků se ale nedotkla vybraných oblastí ochrany životního prostředí, památkové péče a požární bezpečnosti.