Konference meziobecní spolupráce 2023

Spolupráce obcí zafungovala během covidu i při pomoci uprchlíkům, lidem přináší kvalitnější a dostupnější veřejné služby

9. 6. 2023 Lesensky.cz Ostatní

Spolupráce mezi obcemi a městy může přinášet zlepšení veřejných služeb a posílit lokální ekonomiky. O zkušenostech a příkladech dobré praxe v této oblasti diskutovali odborníci na třetím ročníku Konference meziobecní spolupráce, který se uskutečnil 6. června na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V českém prostředí ojedinělá akce propojuje zástupce obcí i odborné veřejnosti, instituce centrální státní správy a odborníky z akademického prostředí i businessu.

Hlavními tématy letošní konference bylo školství a lokální ekonomika. Starostka Chýně Anna Chvojková a místostarosta Přezletic Jan Macourek popsali své zkušenosti s projekty svazkových škol, které vznikly kvůli narůstající populaci v jejich obcích a okolí. Tomáš Kolařík mluvil o propojení dobrovolného svazku obcí a místní akční skupiny na Kyjovsku s cílem podpořit lokální ekonomiku.

Možností meziobecní spolupráce v oblastech zajišťování veřejných služeb je však mnohem více, například v odpadovém hospodářství, dopravě, technické infrastruktuře, cestovním ruchu, sociálních službách či v kultuře.

„Česká republika patří v mezinárodním měřítku mezi země s velkým počtem municipalit a fragmentovanou veřejnou správou, stejně jako například Francie či Itálie. V zahraniční praxi i v některých výzkumech se ukazuje, že spolupráce měst a obcí na vybraných agendách a poskytování veřejných služeb je efektivnější než samostatné lokální aktivity,“ popisuje organizátor konference Filip Hrůza z Institutu veřejné správy při Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.

Konference meziobecní spolupráce 2023
Konference meziobecní spolupráce 2023

Spolupráce v časech krize

Předsedkyně Sdružení místních samospráv a poslankyně Eliška Olšáková uvedla, že meziobecní spolupráce zafungovala dobře během pandemie, kdy zejména v první fázi chyběl v řadě obcí potřebný materiál jako dezinfekce či ochranné prostředky, a díky vzájemné spolupráci starostů a starostek se je pro obyvatele v regionech podařilo zajistit. „Stejně tak zafungovala v kritických fázích vypuknutí konfliktu na Ukrajině, kdy se v rámci obcí s rozšířenou působností podařilo řešit nastalé problémy a výzvy jako zajištění ubytování pro velké množství uprchlíků či potřebné potraviny a prostředky,“ přiblížila.

Náměstkyně ministra školství Martina Běťáková hovořila o tom, že obce zatím nejsou zvyklé tolik spolupracovat v oblasti školství, nicméně v reakci na demografické a sociální změny v regionech jsou nuceny k tomu přistupovat. „K příkladům dobré praxe patří například svazkové školy, které obvykle zakládají dobrovolné svazky obcí. Zatím jich není mnoho, postupně ale přibývají, zejména v prstenci okolo Prahy,“ uvedla.

Podle náměstka ministra pro místní rozvoj Radima Sršně existují různé faktory a průběžně vznikají i různé tlaky, které zapříčiňují, že města a obce spolupracují čím dál více. Cílem i současné vlády je posunout meziobecní spolupráci v ČR a její systém na vyšší úroveň.

Lepší dostupnost i kvalita služeb

Pokud je meziobecní spolupráce správně nastavená, může samotným obcím a jejich obyvatelům přinášet různé benefity – nižší náklady na provoz dané služby, lepší dostupnost či kvalitu jejího poskytování.

Konference meziobecní spolupráce 2023 vytvořila informační, diskuzní i networkingový prostor pro odbornou i profesní veřejnost. Přestože je meziobecní spolupráce slibným konceptem, její reálný úspěch ovlivňují různé faktory. „Není možné říct, že jeden model spolupráce bude efektivně fungovat i v jiném prostředí. Proto je potřeba ideálně propojovat výzkum a praxi a využívat takzvané evidence-based přístupy, abychom mohli identifikovat vhodná řešení pro specifické svazky obcí,“ dodává Filip Hrůza.

Seznam řečníků konference

 • Eduard Kavala, místopředseda Spolek pro obnovu venkova,
 • Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR, poslankyně
 • Pavel Roubínek, 1. místopředseda Asociace DSO České republiky
 • Martina Běťáková, náměstkyně ministra školství, MŠMT ČR
 • Radim Sršeň, náměstek člena vlády
 • Filip Chvátal, radní statutárního města Brna
 • Radomír Brtáň, 1. podpredseda Združenie miest a obcí Slovenska
 • Marek Jetmar, vedoucí oddělení dostupnosti a financování veřejné správy, MV ČR
 • Filip Hrůza, Eduard Bakoš, Vilém Pařil, výzkumný tým Institutu veřejné správy ESF MU

Sekce – Jak na spolupráci ve školství?

 • Anna Chvojková, starostka obce Chýně
 • Miriam Jedličková, manažerka DSO Tišnovsko
 • Jan Macourek, místostarosta Přezletic
 • Miloslav Kvapil, Dynatech

Sekce – Jak spolupracovat a podporovat tím rozvoj lokální ekonomiky?

 • Hana Zvariková, asistent manažera Leader region Weinviertel Manhartsberg
 • Tomáš Kolařík, projektový manažer DSO Severovýchod, MAS Kyjovské Slovácko
 • David Špaček a Filip Hrůza, SMO ČR – projekt OLEK
 • Dan Zeman, Lesensky.cz
 • Ondřej Stolař, Renards