Workshop Urbanistická osvěta pro starosty obcí řešil otázku, jak vybrat architekta

12. 6. 2023 Karlovarský kraj Bydlení a stavby

Z diskuze na loňském úvodním setkání, na kterém zástupci odboru regionálního rozvoje představili starostům obcí Karlovarského kraje téma dobrý územní plán a stavební kultura v kraji, vyplynul jednoznačný závěr – každý starosta se snaží, aby jeho obec hezky vypadala a dobře se v ní žilo. I proto se přípravy druhého setkání zaměřily na téma zvýšení architektonické i urbanistické kvality projektů a staveb, které realizují obce. Úvodní slovo přednesl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Karlovarský kraj

Protože platí, že dobré příklady táhnou, obsahoval program semináře konaného v úterý 6. června v Krajské knihovně Karlovy Vary vystoupení hostů nejen z Karlovarského kraje s konkrétními příklady spolupráci s architekty a dalšími užitečnými informacemi. Právník a šéfredaktor časopisu Veřejné zakázky Michal Petřík se ve své prezentaci zaměřil na odpovědné zadávání veřejných zakázek a proces výběru kvalitního dodavatele projektantských a architektonických služeb. Starosta obce Trojanovice v Moravskoslezském kraji představil svým kolegům starostům pohled na rozvoj třítisícové obce v Beskydech. Starosta Jiří Novotný dlouhodobě spolupracuje s architektem Kamilem Mrvou a za posledních patnáct let mají za sebou několik úspěšně fungujících projektů, například polyfunkční dům s prodejnou potravin, zázemí fotbalového klubu, hasičskou zbrojnici či restauraci.

S architektonickou soutěží na novostavbu komunitního domu s byty pro seniory seznámil přítomné pan Josef Havel, starosta města Krásno ležícího ve Slavkovském lese. Městu se podařilo vykoupit od soukromé osoby objekt bývalé typové prodejny potravin s cílem nahradit ho novým bytovým domem pro seniory a prodejnou potravin odpovídající současným požadavkům na občanskou vybavenost. Do soutěže se přihlásilo dvacet architektonických studií, odborná porota jako vítěze vybrala ateliér znamení čtyř – architekti s.r.o. Poslední řečník, kterým byl Karel Adamec, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary, se věnoval představení činnosti této organizace a na příkladu vybraných projektů na území lázeňského města ilustroval koncepční a systémový přístup k vylepšování stavební kultury. Rovněž ukázal několik podařených realizací z obce Líbeznice ve Středočeském kraji.

V posledním bloku panelové diskuzi moderované paní Pavlínou Kyselovou přednášející odpovídali na otázky z řad přítomných účastníků. Celý seminář se nesl v pozitivní atmosféře, a tak nezbývá než věřit, že se v Karlovarském kraji dočkáme dalších architektonicky podařených staveb či veřejných prostranství. Semináře na vybraná témata související s architekturou a urbanismem budou pro obce a města našeho kraje připravovány i nadále.

Lukáš Švéda