Ministr dopravy představil starostům i veřejnosti projekt vysokorychlostní tratě

13. 6. 2023 Kraj Vysočina Doprava

Zástupci ministerstva dopravy v čele s ministrem Martinem Kupkou a vedení Správy železnic včetně generálního ředitele Jiřího Svobody představili v Jihlavě projekt Vysokorychlostní tratě (VRT) jak zástupcům místních samospráv, tak veřejnosti. Jeden z největších dopravních projektů v České republice v délce 215 km nových dvojkolejí má protnout Vysočinu v délce cca 90 km. Má ambici v budoucnu vyřešit zrychlení a zkapacitnění osobní přepravy na železnici, nabídnutí ekologické alternativy k automobilové, ale i letecké dopravě.

Kraj Vysočina

Projekční práce v rámci vedení VRT počítají s vybudováním plnohodnotného terminálu v jihlavské lokalitě Pávov, následně s kompletní přestavbou uzlu Jihlava. Jedním ze zásadních prvků rychlé železnice je propojení nových vysokorychlostních tratí a těch stávajících (konvenčních). Jedno takové propojení je navržené v okolí Velké Bíteše, další je zakresleno v blízkosti Světlé nad Sázavou.

Samotné stavbě vysokorychlostní železnice předchází dlouhé období přípravy. V rámci ní probíhá celá řada prezentací jak pro občany, tak pro samosprávy. Správa železnic aktuálně pracuje na projektové dokumentaci, která dá trase konkrétní obrysy. S městem Jihlava řeší zástupce investora Správa železnic např. parametry architektonické soutěže na budoucí pávovský terminál, s Velkou Bíteší se řeší zakreslení souvisejícího plánovaného obchvatu města.

Součástí veřejného projednání projektu VRT v Jihlavě bylo i přistavení nového VRTmobilu, jehož obsluha podávala nové informace o přípravě vysokorychlostních tratí veřejnosti. Přítomní odborníci nejčastěji reagovali na dotazy týkající se vedení nové konvenční tratě v intravilánu Jihlavy.