Vesnicí roku 2023 ve Zlínském kraji je Ostrožská Lhota

14. 6. 2023 Zlínský kraj Regiony

Vítězem letošního krajského kola soutěže Vesnice roku se stala Ostrožská Lhota. Postupuje tak do kola celostátního. V něm je Zlínský kraj co do počtu vítězných obcí vůbec nejúspěšnějším krajem ze všech. Ocenění se dočkaly také další obce.

Zlínský kraj

Z vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku a zisku Zlaté stuhy se letos raduje obec Ostrožská Lhota. Vyhlášení výsledků 27. ročníku soutěže se uskutečnilo v úterý 13. června v sídle Zlínského kraje. Ocenění se dočkaly také další obce.

„Soutěž Vesnice roku jednoznačně podporujeme, protože chceme, aby naše obce byly aktivní, živé a pestré, zkrátka aby zdobily náš kraj. Děkuji všem obcím, které se do soutěže přihlásily. Protože už jen tím, že se přihlásí, se v nich zvedne aktivita, začnou ještě více žít, chystají nové věci a celkově je to může posunout zase o kus dál. Vítězné obci Ostrožská Lhota gratuluji a přeji hodně zdaru v celostátním kole,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Zlatá stuha bude Ostrožské Lhotě udělena za dlouhodobý, komplexní a vyvážený strategický rozvoj obce, příkladnou spolupráci s podnikatelskými subjekty, bohatý spolkový život (v obci fungují dvě desítky spolků), příkladný přístup k úpravám veřejných prostranství i za péči o historické objekty. Obec postupuje do celostátního kola soutěže Vesnice roku 2023.

„Toto ocenění pro nás moc znamená. Projevilo se, že u nás máme spoustu lidí se srdcem na pravém místě, kteří chtějí obci pomáhat a zvelebovat ji,“ řekl starosta Ostrožské Lhoty Roman Tuháček.

Oranžovou stuhu udělovanou za spolupráci obce a zemědělského subjektu získaly Nedachlebice, a to za spolupráci s Farmou Trojek a podporu rozvoje agroturismu v obci, včetně postupné obnovy brownfieldových ploch za účelem rozvoje zemědělského podnikáni a inspirativní přístup v oblasti údržby krajiny. Nedachlebice postupují do celostátního kola, jehož garantem je Ministerstvo zemědělství.

Obec Salaš obdrží Cenu naděje pro živý venkov. Získala ji za aktivní spolkový život a proaktivní přístup obce a místních občanů k volnočasovým aktivitám. Zejména sbor dobrovolných hasičů a mykologický klub jsou příkladem spolkové aktivity nadregionálního významu. V obci funguje také cyklistický klub Salaš, který pořádá závod horských kol s názvem Drtikol a Velké dětské noční cyklozávody. Salaš postupuje do celostátního kola, jehož garantem je Sdružení místních samospráv ČR.

Ocenění Inovativní obec míří do Krhové, a to za zavedení motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství a efektivní komunikaci s občany s využitím moderních technologií.

Vítězná Ostrožská Lhota obdrží od Zlínského kraje finanční dar ve výši 540 tisíc korun. Finanční odměny se však dočkají také další oceněné obce.

Ve 27. ročníku soutěžilo celkem 8 obcí ze Zlínského kraje. Ve dnech 6. a 7. června 2023 je navštívila hodnotící komise. Každá měla 120 minut pro svoji prezentaci. Zástupci obce měli možnost prezentovat své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné projekty, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajinu, přístup k informačním technologiím či spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení byla diskuse s členy komise na témata související s obnovou a rozvojem venkova. Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo 8. června v Ratiboři.

Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, a to ve spolupráci s jednotlivými kraji a dalšími úřady a organizacemi. Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, popularizovat rozmanitost a pestrost obnovy vesnic a seznámit širokou veřejnost s významem venkova. Snahou je také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Vesnice ze Zlínského kraje patří v celostátním kole soutěže pravidelně k těm nejúspěšnějším. Mezi celkovými vítězi jich od roku 1995 najdeme hned šest (Liptál, Lidečko, Komňa, Kateřinice, Kašava a Dolní Němčí), což je vůbec nejvíc ze všech krajů České republiky.

Jan Vandík