Změna OSPODu odspodu

19. 6. 2023 Pardubický kraj Sociální problematika

Název závěrečné konference více než tříletého evropského inovativního projektu je vypovídající pro všechny zasvěcené, ale méně pro širokou veřejnost. Pojďme proto stručně vysvětlit, na co čerpal Pardubický kraj finance Z Evropské unie a jak se to projeví v sociální péči o ohrožené děti a rodiny.

Pardubický kraj

Laik si při slově OSPOD představí soudružku Zubatou z filmu Kolja, případně Barnevern v Norsku. Tedy úřad, který rodinám odbírá děti, pokud se o ně rodina řádně nestará. Nutno ale říct, že úřady tohoto druhu prošly v posledních letech v mnoha evropských zemích velkou proměnou. Partnerem Pardubického kraje v tomto projektu byl podobný úřad v nizozemském Amsterodamu, kde mohli účastníci čerpat zkušenosti a jehož ředitel byl jedním z průvodců projektu. Dalšími účastníky byl výzkumný tým Filozofické fakulty Univerzity Pardubice a společnost Gov Lab.

Nemusí se měnit paragrafy, ale myšlení

„Pilotně jsme připravili tento projekt pro tři orgány sociálně-právní ochrany dětí z obcí s rozšířenou působností a pro krajský OSPOD. Jednalo se o Lanškroun, Českou Třebovou a Žamberk. Cílem bylo zlepšení situace rodin v krizi. Změna způsobu práce OSPODu, využívání nových nástrojů vytvořených na základě analýzy a práce s daty, podporuje lepší spolupráci a vede rodinu k přebírání zodpovědnosti za řešení svých problémů. Teprve pak může dojít k nalezení skutečně funkčního řešení. Účastníci potvrdili, že není potřeba měnit zákony, paragrafy, ale stačí změnit myšlení a přístup k problémům,“ řekl na úvod radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavel Šotola.

Rodina je plnohodnotný člen týmu

Účastníci, nebo spíše účastnice, prošly řadou školení a provázení novými metodami, s analytiky rozebíraly dopady různých kroků a seznamovaly se s názory klientů. Podle toho upravovaly postupy ve spolupráci s metodiky a průvodci. Základním východiskem bylo, že rodina je plnohodnotným členem týmu, který hledá nejlepší řešení. Je potřeba jí naslouchat, stavět na jejích silných stránkách, chválit pokroky, poskytovat podporu a chovat se k ní partnersky. Každý člověk je odborníkem na svůj vlastní život. Pokroky mohou být postupné, ale přesvědčivé a udržitelné.

V zahraničí se daří snižovat administrativu a více jezdit za klienty, u nás se stále hodně věcí řeší v kanceláři. I to se nyní mění, rodinám se dostává větší pozornosti. „Vy jste vlastně první, kdo mě vyslechl, koho jsem zajímala,“ řekla jedna z klientek pracovnici OSPODu. A tak by to mělo být pravidlem.

„Pardubický kraj nyní získal prostředky na navazující projekt, díky kterému bychom chtěli získané poznatky šířit dál. Pracovnice zapojených OSPODů nám potvrdily, že změna myšlení sice bolí, ale stojí za to,“ dodal Pavel Šotola.