Projekt Obědy do škol bude pokračovat, díky němu má denně teplý oběd přes tisíc středočeských dětí

28. 6. 2023 Středočeský kraj Sociální problematika

Zastupitelstvo Středočeského kraje na dnešním zasedání schválilo vyhlášení Programu na podporu bezplatného stravování pro děti, žáky a studenty. Jedná se o pokračování akce „Obědy do škol“, do které je kraj dlouhodobě zapojen. Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let ze sociálně slabých rodin na základních a středních školách, speciálních školách, konzervatořích ale i internátech nebo v domovech mládeže. Program je nastaven pro školní rok 2023/2024.

Středočeský kraj

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci na nadcházející školní rok je stanovena od 8. 8. 2023 do 22. 8. 2023 (pro bezplatné školní stravování po celý školní rok 2023/2024). Následně pak od 4. 12. 2023 do 15. 12. 2023 (pro bezplatné školní stravování ve 2. pololetí školního roku 2023/2024). Způsob registrace a podání žádosti o dotaci je uveden v Metodickém pokynu k podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu Středočeského kraje prostřednictvím aplikace eDotace.

Díky projektu dochází ke zlepšování podmínek pro řádný průběh školní docházky žáku a žáky a snižuje se riziko případného sociálního vyloučení. „Je smutné, že v dnešní době v České republice jsou děti, které nemohou chodit do školní jídelny a tím pádem obvykle ani do družiny, protože rodiče nemají na zaplacení oběda, nebo ho prostě platit nechtějí. Takové děti nemají energii, bývají často nemocné, a navíc jsou vyloučené z kolektivu, což se promítá do jejich dalšího vývoje. Proto jsem rád, že Středočeský kraj v roli koordinátora těmto dětem může pomoci k lepšímu životu,“ uvedl náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), který čerpá prostředky z Evropské unie. Celková částka vyčleněná na podporu „Obědů do škol“ činí necelých 25,8 milionu korun. Z toho většina (18 750 459 korun) připadne na podporu školního stravování žáků základních a středních škol, na školkové děti je vyčleněna suma ve výši 3 600 000 koruna pro děti v internátních zařízení a domovů mládeže 1 113 000 korun. Zbylé prostředky jsou vyhrazeny jako rezerva pro plánované zdražení stravného.

Finanční prostředky poskytne kraj přímo školám, které se zapojí do projektu a poskytují nebo zajišťují stravování dětem, žákům a studentům ve věku 2–26 let ve školních letech 2023–2025. „Školy se snažíme oslovovat prostřednictvím obcí, přičemž naše krajská zařízení mají informace přímo od nás. Pokud má škola zájem se do projektu zapojit, stačí, když se nám ozve. My už společně s ní vyřídíme všechno potřebné,“ dodává náměstek Kašpar.

Michal Kroutil