Jak na spotřeby energií – publikace a video Energetický management pro školy a objekty sociálních služeb

27. 6. 2023 EkoWATT Energetika

Jste správce objektu v majetku obce, sociálních služeb nebo školy? Víte jak správně – z pohledu spotřeb energií – řídit vytápění, větrání, chlazení, osvětlení, provoz kuchyní a další žrouty energie ve vašem objektu, tak aby byla spotřeba co nejnižší? Víte, že správným nastavením jednotlivých systémů TZB (tedy vytápění, větrání chlazení) lze ušetřit cca 10 % nákladů za energie, bez nutnosti investičních opatření?

EkoWATT

To vše se dozvíte v publikaci „Energetický management pro školy a objekty sociálních služeb“. Publikace je volně dostupná ke stažení. Zároveň na této stránce najdete video ze semináře k tomuto tématu.

Publikace vznikla jako výstup projektu podpořeného z Norských fondů. Cílem projektu je motivovat školy a objekty sociálních služeb k zavedení kvalitního (nikoli jen formálního) energetického managementu a tím dosáhnout snížení spotřeb energií (spotřeba energie na vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, provoz technických částí – zejména kuchyní) a tedy i emisí.

Projekt se zaměřuje úspory energie v objektech škol a sociálních služeb a zejména v pobytových zařízeních sociálních služeb, tedy DPS (Dům s pečovatelskou službou), Domovy seniorů, LDN, stacionáře, hospice, Domovy mládeže atd. Tato zařízení jsou, vzhledem k charakteru svého provozu, zatížená značnými provozními náklady na spotřebu energie a zároveň zde existuje významný potenciál energetických úspor.

EkoWATT se v minulých letech zabýval analýzou spotřeb energií v několika typech objektů sociálních služeb a na základě těchto zkušeností zpracoval zásady jednoduchého energetického managementu vhodného pro tato zařízení a rozbor vhodných úsporných opatření pro tento typ zařízení. Úspory dosažené zavedením energetického managementu mohou dosahovat cca 10 % spotřeb.