Dobré zprávy o vzdělávání úředníků

29. 6. 2023 Obec a finance Ostatní

V záplavě negativních informací, které na nás každodenně chrlí nejrůznější masmédia, se objevují tři dobré zprávy týkající se vzdělávání úředníků obcí, městysů, (statutárních) měst a krajů.

KVB advokátní kancelář
  • Chystá se novela zákona o úřednících, která přináší užitečné úpravy.
  • Úspěšný vzdělávací projekt ESO má pokračovatele
  • V nabídce průběžného vzdělávání úředníků se objevují nové zajímavé prvky, např. realizace tzv. hybridních kurzů nebo poradenský servis po absolvování kurzu.

Přečtěte si, jaká vylepšení a možnosti se v této oblasti objevují.

Novela zákona o úřednících

V únoru tohoto roku bylo ukončeno připomínkové řízení novely zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Novela přináší novou koncepci vstupního vzdělávání a zkoušek zvláštní odborné způsobilosti.

Vstupní vzdělávání se rozšíří o témata, která se v současnosti řeší v obecné části zvláštní odborné způsobilosti, a zakončí se testem. Zároveň se předpokládá zrušení obecné části zvláštní odborné způsobilosti. Problematika fungování veřejné správy se přesune do vstupního vzdělávání, správní řád do jednotlivých zvláštních částí, a to v rozsahu, v jakém je v dané odborné agendě aplikován. Zkoušku zvláštní odborné způsobilosti bude moci absolvovat i osoba, která není úředníkem, například starosta, nebo jedinec, který si chce zvýšit své šance na uplatnění na trhu práce. Návrh dále upřesňuje definici průběžného vzdělávání: zdůrazňuje jeho odborné zaměření a vazbu na výkon správních činností. Současně se snižuje povinný rozsah vzdělávání úředníků z 18 pracovních dnů během 3 let na polovinu.

Projekt ESO má pokračovatele

Vzdělávací aktivity, které od roku 2018 do konce dubna 2023 nabízel Svaz měst a obcí ČR (SMO) v rámci projektu „Efektivní správa obcí“ (ESO), mají své pokračování. KVB advokátní kancelář podepsala se SMO memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání. Od května 2023 nabízí zastupitelům, úředníkům a dalším zaměstnancům všech typů obcí tematicky pestrou škálu akreditovaných i neakreditovaných kurzů a webinářů. Pro členské obce SMO je zajištěna účast na těchto kurzech s výraznou slevou.

Rádi bychom připomněli i bezplatný přístup k odborným publikacím, které vznikly pod hlavičkou projektu ESO. Najdete mezi nimi např. „Minimum personalisty“, „Finanční řízení obcí“, „Příručku pro člena zastupitelstva obce“ nebo „Češtinu v úřední praxi“.

Novinky v průběžném vzdělávání

Průběžné vzdělávání pojímá zákon o úřednících jako součást celoživotního učení. Permanentní prohlubování kvalifikace zaměstnanců obecních úřadů hraje zásadní roli při zajištění efektivních veřejných služeb v území. V dnešním rychle se měnícím světě je proto nezbytné, aby úředníci a další zaměstnanci obcí neustále rozvíjeli své znalosti a dovednosti, a byli tak schopni se vyrovnat se všemi výzvami a očekáváními veřejnosti.

Doba covidová přinesla do vzdělávací praxe mnoho nového. Účastníci školení i lektoři se naučili efektivně využívat on-line formu výuky, která má své výhody a stále se využívá i v postcovidovém období. Řada vzdělávacích společností nabízí realizaci tzv. hybridních kurzů, které umožňují účastníkům buď klasickou účast v učebně nebo sledování kurzu online z kanceláře nebo domova.

Aby bylo vzdělávání efektivní, často nestačí samotná účast na kurzu. KVB advokátní kancelář na základě letitých zkušeností lektorů a manažerů vzdělávání přichází s novinkou: Nabízí bezplatný poradenský servis po absolvování kurzu. Účastníci mohou položit dotazy, na které nebyl dostatek času během výuky, a lektoři ve spolupráci s právníky poskytnou odbornou radu při řešení i složitějších problémů, se kterými se úředníci setkávají ve své každodenní práci.

Závěrem

Investice do vzdělávání úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků je nezbytná pro zajištění kvalitních veřejných služeb. Pouze prostřednictvím neustálého rozvoje a systematického zdokonalování těchto pracovníků lze dosáhnout efektivní a moderní územní veřejné správy, která odpovídá potřebám a očekáváním občanů.