Dotační program Nová zelená úsporám od září podpoří estetiku fasád budov

28. 6. 2023 SFŽP ČR Bydlení a stavby

Od září budou platit aktualizovaná pravidla dotačního programu Nová zelená úsporám, zaměřeného na úspory energií v rodinných a bytových domech. Ve spolupráci s Českou komorou architektů byly formulovány požadavky na estetiku fasád budov, u kterých bude čerpána podpora např. na jejich zateplení. Program Ministerstva životního prostředí administruje Státní fond životního prostředí ČR.

Státní fond životního prostředí ČR

Architekti v rámci pracovní skupiny popsali nejkritičtější situace a na jednání se Státním fondem životního prostředí ČR přišli s řešením, které vychází z tradičního vnímání fasádních odstínů. Výsledkem je seznam téměř 300 přírodních barev definovaných v systému NCS, který je ke stažení na webových stránkách programu a je závaznou podmínkou pro čerpání dotace. Omezení na tuto škálu neplatí, pokud fasádu navrhne autorizovaný architekt, nebo pokud odlišný požadavek na barevnost vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče, úřadu městského architekta (či obdobného, obcí zřízeného útvaru), popř. z regulačního plánu, který je součástí územně plánovací dokumentace obce. Stejně tak platí respekt k původnímu barevnému řešení.

„Je to dobrý signál pro většinu žadatelů o zateplení fasády v nové etapě Nové zelené úsporám. Domácnosti mají snazší volbu barvy fasády. Pokud nejsou ve výběru limitovány památkovou péčí nebo stanoviskem městského architekta, nebo nechtějí obnovit starý tón fasády, najdou si ten svůj jednoduše ve vzorníku. Děkuji České komoře architektů za spolupráci,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Oceňuji vůli MŽP a SFŽP ČR ovlivnit při snižování tepelných ztrát budov také jejich barevné řešení, v duchu unijní iniciativy New European Bauhaus, naplňující témata Estetika, udržitelnost, pospolitost,“ uvedl Jan Kasl, předseda ČKA. „Tedy že je stejně důležitým přínosem kvalitní vystavěné prostředí sídel jako splnění energetické úspornosti,“ dodal. Architekt Ondřej Chybík inicioval vznik pracovní skupiny představenstva ČKA, která pak připravila srozumitelný návrh doplnění podmínek dotace NZÚ vycházející z tradičního vnímání fasádních odstínů. „Věřím, že díky upravenému dotačnímu nástroji již nebudeme v blízké budoucnosti projíždět sídly hýřícími barvami, které sice můžeme najít ve vzornících, ale na fasády bez hlubší úvahy nepatří,“ uvedl Kasl. „Děkuji panu řediteli SFŽP Petru Valdmanovi za osvícený přístup, v úrovni státních institucí dosud málo vídaný, při aplikaci Politiky architektury a stavební kultury ČR,“ doplnil.

„Jedním z cílů programu Nová zelená úsporám je, aby prováděné rekonstrukce byly celkově kvalitní včetně barevného řešení fasád, a proto jsme se rozhodli zamezit alespoň ‚nejkřiklavějším‘ případům, kdy investorem zvolené barevné řešení narušovalo veřejný prostor. Je to poměrně odvážný krok kupředu, ale věříme, že konečný výsledek ocení nejen majitelé samotní, ale i ostatní rezidenti ČR,“ řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.