Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 je Bílý Kostel nad Nisou

29. 6. 2023 Liberecký kraj Regiony

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 v Libereckém kraji se stala obec Bílý Kostel nad Nisou na Liberecku. Hodnotitelská komise ocenila zejména komplexní přístup k rozvoji obce, vzdělávání, práci s mládeží, společenskému životu, péči o krajinu i podpoře turistickému ruchu.

Liberecký kraj

V centru obce se koná mnoho kulturních akcí. Bílokostelečtí využívají sportovní areál včetně nového pupmtracku a cvičebních prvků podél cyklostezky. V obci se nachází řádně vedená místní knihovna, která v minulosti získala ocenění. Významnými investičními akcemi obce jsou přístavba mateřské školy, výstavba nové hasičské zbrojnice, zasíťování nových pozemků pro rodinné domy, vybudování kanalizace včetně čističky, a také spolupráce při vybudování přechodu pro divokou zvěř přes frekventovanou silnici 1. třídy na Děčín.

Obec se velkou měrou podílela na tvorbě vyhledávané cyklostezky Odra–Nisa a místní části Paradise, poblíž které se nachází i soukromé muzeum chleba a másla. Bílý Kostel nad Nisou je aktivním členem Místní akční skupiny Podještědí, mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, Euroregionu NISA a destinace Lužické hory.

„V Libereckém kraji se do letošního, sedmadvacátého ročníku soutěže přihlásilo 13 obcí. Šest z Liberecka, jedna obec z Jablonecka, čtyři ze Semilska a dvě z Českolipska. Přihlášené obce komise hodnotila v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce,“ řekl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pověřený řízením hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, který společně s ostatními subjekty soutěž v Libereckém kraji pořádá.

Jedenáctičlenná komise hodnotitelů navštívila během tří květnových a dvou červnových dnů všechny přihlášené vesnice. Každá obec měla na svou prezentaci maximálně dvě hodiny. Komise hodnotila způsob prezentace obce, body mohli soutěžící nasbírat i například předloženými materiály. Nejlépe si vedl právě Bílý Kostel nad Nisou.

Obec za vítězství v krajském kole obdrží vedle Zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši milion korum z ministerstva pro místní rozvoj . Liberecký kraj umožní vítězi krajského kola čerpat půlmilionovou dotaci z Programu obnovy venkova. Slavnostní předání cen se uskuteční 10. srpna tohoto roku přímo v Bílém Kostele. Na přelomu srpna a září navštíví obec celostátní komise soutěže, která následně ze třinácti finalistů vybere letošního vítěze. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2023 bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Kromě celkového vítěze získaly různá ocenění i další obce. Modrou stuhu za společenský život obdržela obec Všelibice na Liberecku, Bílou stuhu za činnost mládeže získali ve Zlaté Olešnici na Jablonecku. Oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu se může pyšnit obec Roprachtice ze Semilska.

V krajském kole soutěže Vesnice roku každoročně uděluje Liberecký kraj další tituly – ocenění za rozvoj venkova, skokan roku a zvláštní ocenění komise. Ty se pojí s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova. V letošním roce rozdělí Liberecký kraj za získaná ocenění celkem 500 tisíc korun. Obce, které získaly Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Liberecký kraj obdaruje šeky ve výši dvacet tisíc korun.

Jan Mikulička