Dotčené orgány v procesu územního plánování

12. 7. 2023 ÚÚR Územní plánování

Publikace „Dotčené orgány v procesu územního plánování“ je určena pracovníkům státní správy, zejména orgánů územního plánování a stavebních úřadů, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti. Účelem této publikace je napomáhat orientaci v dotčených orgánech spolupůsobících v procesech pořizování územně plánovacích dokumentací a v územních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).