Technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek vejde v účinnost už 16. 7. 2023

12. 7. 2023 ePravo.cz Veřejné zakázky

Po téměř rok trvajícím legislativním procesu byla ve Sbírce zákonů vyhlášena tzv. technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Novela zákona je primárně odpovědí na identifikované nedostatky v současném právním rámci a na požadavky stanovené Evropskou unií, které plynuly z nedokonalé transpozice unijních zadávacích směrnic. Novela nepřináší výrazné koncepční změny procesu zadávání veřejných zakázek.