Počet fotovoltaických elektráren rychle roste

25. 7. 2023 Obec a finance Energetika

Společnost ČEZ Distribuce přijala za letošních šest měsíců 35,5 tisíc žádostí o připojení výroben a připojila k síti 27 628 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 298 MW. Z valné většiny se jednalo o střešní instalace na rodinných domech, cca 95 procent žádostí se týkalo mikrozdrojů do 10 kW na hladině nízkého napětí. Pro srovnání za celý loňský rok energetici ČEZ připojili do sítě 21 325 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkone 188 MW.

Celkem je do sítě ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 80 364 fotovoltaických elektráren s instalovaný výkonem 1583 MW. Letos ČEZ investuje do nutných úprav distribuční soustavy vyvolaných požadavky na připojení obnovitelných zdrojů 6,5 miliardy korun. „Letos jsme již v květnu připojili k distribuční síti stejné množství elektráren, jako loni za celý rok. Objem investic jsme letos navýšili na 16 miliard korun, z toho 6,5 miliardy korun investujeme do nutných úprav pro posílení sítí z důvodu zvýšeného počtu žádostí na připojení výroben,“ říká Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

Největší zájem o FVE je ve středních Čechách

Z pohledu krajského rozdělení, energetici za první pololetí roku 2023 připojili nejvíce solárních elektráren ve Středočeském kraji, celkem 8728 ks s instalovaným výkonem 76,1 MW. Na druhé příčce pomyslného solárního žebříku se umístil kraj Moravskoslezský s počtem 4432 ks fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 55,5 MW. Bronzové místo pak obsadil kraj Plzeňský, kde energetici připojili do sítě 2656 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 38,1 MW. Údaje za další kraje viz tabulka.

Tab 1. FVE připojené do sítě ČEZ Distribuce (1. pololetí 2023)
Kraj Počet FVE Výkon v MW
Středočeský 8 728 76,1
Moravskoslezský 4 432 55,5
Plzeňský 2 656 38,1
Královéhradecký 2 258 24,3
Ústecký 2 189 21,7
Pardubický 2 134 28,4
Olomoucký 2 014 24,5
Liberecký 1 431 12,7
Karlovarský 688 6,1
Zlínský 650 6,4
Vysočina 448 4,2
Celkem 27 628 298

Zájem je také o sdílení elektřiny

Přestože dosud není Parlamentem schválena novelizace energetického zákona, která umožní zřizovat energetická společenství, přijala od začátku letošního roku ČEZ Distribuce na tři desítky žádostí na zajištění (zprostředkování) sdílení elektřiny v bytových domech. Z toho už jsou dvě třetiny kladně vyřízeny a ty zbývající energetici zpracovávají a případně komunikují se zákazníky a domlouvají se na detailech a doložení potřebných podkladů pro vyřízení jejich požadavku. Jedná se především o menší skupiny, kdy je účastníkem sdílení skupina do 4–6 účastníků na jedno odběrné místo.

Situaci kolem výroben a zákaznických požadavků společnost neustále monitoruje a hledá řešení, jak předcházet slabým místům v distribuční soustavě. Některá řešení jsou rychlejší a některá zaberou více času na přípravu a samotnou realizaci. Při samotné přípravě však energetici naráží na komplikace při majetkoprávním projednávání tras a získání příslušných povolení pro realizaci jednotlivých záměrů.

Aktuálně je jenom na území ČEZ Distribuce zasmluvněn instalovaný výkon pro připojení FVE ve výši více jak 13 668 MW (pro srovnání: výkon jednoho temelínského bloku je 1125 MW). Investoři jednotlivých záměrů budou své výrobny postupně realizovat a připojovat k distribuční soustavě. Předpokládáme, že se většina těchto záměrů zrealizuje a připojí k distribuční soustavě do cca pěti let. ČEZ Distribuce očekává, že se v letošním roce začnou k distribuční soustavě postupně připojovat kromě mikrozdrojů i první velké fotovoltaické výrobny. Podle předběžných odhadů by to mělo být cca 4 tisíce velkých výroben s instalovaným výkonem 850 MW.

Obdobné výsledky hlásí E.ON

Solární boom znamená, podle evidence Distribuční společnosti EG.D (člen skupiny E.ON), v prvním pololetí letošního roku více než 19 000 žádostí o připojení solárního zdroje do sítě a zároveň zrychluje konečné připojování výroben do distribuční soustavy. Od ledna do konce června připojila společnost více než 16 500 obnovitelných zdrojů, což je o 5000 více než za celý minulý rok. Podařilo se výrazně zkrátit dobu připojení a zároveň navýšit počty připojených fotovoltaik.

Společnost eviduje stále zhruba 12 % marných výjezdů k instalacím, které nemají připravené odpovídající připojovací podmínky stanovené ve smlouvě o připojení. Nejčastějším problémem jsou například zdroje s chybějícími bateriemi, anebo nesprávně připravená zapojení elektroměrových rozvaděčů. V minulém roce bylo přitom za celý rok připojeno 11 500 zdrojů v síti EG.D. Podařilo se zkrátit dobu, jež uplyne od žádosti o uvedení do trvalého provozu po připojení solární elektrárny, v průměru na 20 dní.

Vedle uvedených zdrojů společnost EG.D ve své síti eviduje také zvýšený zájem o bezpřetokové zdroje. Od ledna 2021 do poloviny letošního roku připojila vedle zdrojů s přetokem dalších téměř 2200 bezpřetokových zdrojů, z toho téměř 1400 jen v letošním roce. Právě bezpřetokové elektrárny jsou vhodné pro klienty v oblastech, kde už je aktuálně vyčerpaná kapacita sítě. Ve chvíli, kdy dojde k posílení sítě v dané lokalitě, si mohou klienti zažádat o povolení přetoku.

Zdroje: ČEZ a EG.D