Nový pavilon nemocnice v Pelhřimově

27. 7. 2023 Obec a finance Regiony

Nemocnice Pelhřimov významně rozšiřuje kapacity svých zdravotnických služeb, a to díky nově vybudovanému pavilonu. Tento projekt, který financoval Kraj Vysočina jako hlavní investor, vyžadoval investici ve výši 592 milionů Kč bez DPH. Za architekturou, projekcí, statickým a technologickým řešením TZB stojí společnost Obermeyer Helika a. s., která v termínu splnila náročný úkol návrhu a realizace nového nemocničního pavilon v pasivním standardu, při dosažení maximální energetické soběstačnosti budovy a splnění všech nároků na moderní zdravotnickou budovu.

Stavba nemocnice v pasivním standardu přináší určitou složitost z důvodu specifických požadavků na zdravotnický provoz a hygienu prostředí. Do projektu nemocničního pavilonu bylo nutné integrovat různorodé technické vybavení tak, aby splňovalo parametry dané provozem a zároveň bylo energeticky efektivní. Nový pavilon byl navržen pomocí BIM technologie, a je zajímavý především tím, že je to veřejná zdravotnická stavba postavenou v pasivním standardu. „Energetická nenáročnost budov je dnes již standardem, obzvlášť u stavby, která bude fungovat desítky let,“ upozorňuje Jiří Houda, hlavní inženýr projektu, a dodává: „Je nutné si uvědomit, že například oproti bytovým domům, má nemocnice své specifické požadavky na provoz a hygienu prostředí, které vyžadují rozsáhlé technické vybavení. Dosáhnout i přes tyto nároky energetické rovnováhy bylo zajímavou výzvou. Výsledkem je budova, která nejenže odpovídá požadavkům na moderní zdravotnickou stavbu, ale také plně vyhovuje potřebám lékařů, zdravotnického personálu a pacientů.“

Nemocnice Pelhřimov, Nový Pavilon péče o rodinu
Nemocnice Pelhřimov, Nový Pavilon péče o rodinu

Ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák zdůraznil význam spolupráce týmu odborníků z nemocnice s projektanty a architekty: „Vzájemná kooperace byla velmi přínosná. Výsledkem je tak moderní pavilon, který díky propojení tří nadzemních spojovacích mostů s klíčovými provozy nemocnice přispívá k efektivnímu fungování zdravotnického zařízení jako celku. Tyto spojovací prvky významně zjednodušují provozní vazby mezi sousedními lůžkovými pavilony a pavilonem akutní medicíny, což umožňuje rychlejší a efektivnější komunikaci a spolupráci napříč různými odděleními. Nadzemní mosty rovněž přispějí ke zvýšení komfortu pacientů a personálu a také k vyšší efektivitě a optimalizaci lékařské péče.“

Nemocnice Pelhřimov, Nový Pavilon péče o rodinu
Nemocnice Pelhřimov, Nový Pavilon péče o rodinu

Nový pětipodlažní, architektonicky atraktivní pavilon poskytne moderní zázemí pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení. Prostory pavilonu jsou navrženy speciálně tak, aby poskytovaly pacientům a jejich rodinám větší komfort. Moderní pokoje jsou vybaveny veškerým potřebným zařízením a vytvářejí příjemné a klidné prostředí pro rychlé uzdravení. Pavilon péče o rodinu podporuje spolupráci a výměnu zkušeností mezi různými odděleními a odborníky v nemocnici, což zlepší kvalitu péče a umožní implementaci nejnovějších postupů a léčebných metod. Tyto přínosy přispívají k posílení celé nemocnice, zlepšení zdravotní péče v regionu a zajištění lepšího komfortu a podpory pro pacienty a jejich rodiny.