Ministerstvo spravedlnosti spustilo aplikaci pro vyhodnocení finančního zdraví podnikatelů

27. 7. 2023 MS ČR Veřejná správa online

Ministerstvo spravedlnosti spustilo interaktivní webovou aplikaci „Finanční zdraví“, která podnikatelům umožní ověřit si svou finanční situaci a identifikovat stav podnikové krize nebo dokonce hrozícího úpadku.

„Nová aplikace nabízí podnikatelské veřejnosti jednoduchý, diskrétní a bezplatný nástroj, pomocí kterého získají přehled o míře a struktuře finančních problémů zatěžujících jejich podnikání. Účelem tohoto nástroje je zejména upozornit podnikatele na rizika ohrožující řádný provoz jeho obchodního závodu a motivovat ho včas přijmout ozdravná opatření odvracející podnikovou krizi," uvedl k nové aplikaci ministr Pavel Blažek.

„Potenciál daného mechanismu spočívá v šanci snížit počet případů, kdy intenzita podnikové krize překročí kritický úpadkový stav. V takovém případě totiž nezbývá než řešit nastalou situaci v rámci veřejného insolvenčního řízení, zatímco včasná reakce by podnikateli umožnila využít například nového institutu preventivní restrukturalizace a vyjednat s klíčovými věřiteli privátní restrukturalizační plán," doplňuje pak náměstek ministra Antonín Stanislav.

Systém včasných varovných signálů vytvořili experti z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze jako výstup výzkumného projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR, vlastní aplikaci Finanční zdraví vytvořili zástupci Ministerstva spravedlnosti ve spolupráci s externím dodavatelem. Jedná se o implementaci evropské směrnice 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci a jejího požadavku zavést do českého právního řádu tzv. nástroje včasného varování.

„Uvedení Systému včasného varování do podnikatelské praxe je vítanou třešní na vrcholu dortu přijímaného zákona o preventivních restrukturalizacích. Díky němu si každá korporace může anonymně ověřit svou finanční stabilitu či své finanční zdraví, tak aby včasně předcházela problémům či jejich prohloubení. Letitá spolupráce Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE v Praze s Ministerstvem spravedlnosti pomohla díky týmu Fakulty podnikohospodářské připravit kvalitní modul, který tým ministerstva uvádí v těchto dnech do provozu jako webovou aplikaci. Věřím, že pomůže zejména menším a středním podnikům v jejich rychlé orientaci," dodává Lee Louda, poradce ministra spravedlnosti pro oblast insolvencí.

Aplikace Finanční zdraví je dostupná z webové adresy https://eformulare.justice.cz/msp-financni-zdravi/form/uvod.

Její použití předpokládá vložení údajů o konkrétních finančních ukazatelích, které lze většinou vyčíst z běžných účetních závěrek. Sofistikovaný algoritmus z vložených dat vyhodnotí například pravděpodobnost existence finanční tísně nebo míru mezery krytí. Pro maximální přehlednost jsou výsledky zvýrazněny barevnou škálou připomínající semafor – zelená barva znamená zdravou kondici, oranžová barva indikuje potenciální hrozbu a červená barva varuje před vážným rizikem.