Jihomoravský kraj se stal Evropským podnikatelským regionem 2024

28. 7. 2023 CzechInvest Regiony

Evropský podnikatelský region (EER) je projekt, který identifikuje a odměňuje regiony a města EU, které vykazují vynikající a inovativní strategii podnikatelské politiky bez ohledu na jejich velikost, bohatství a kompetence. Jihomoravský kraj získal prestižní ocenění Evropský podnikatelský region 2024 a stal se tak prvním držitelem tohoto titulu z Česka.

CzechInvest

„Jihomoravský kraj disponuje nejrozvinutějším inovačním ekosystémem, který bývá často právě tím faktorem, kvůli kterému se firmy rozhodnou zde založit sídlo, výzkumné centrum či dceřinou společnost. Společně s JICem, který je lídrem v podpoře podnikání v našem kraji, dlouhodobě našimi službami a akcemi rozvíjíme inovativní firmy všech velikostí a technologické a kreativní startupy. Společně tak vytváříme v Jihomoravském kraj znalostní ekonomiku založenou na inovacích, přidané hodnotě a rozvoji talentů,“ dodává Vít Čermák, ředitel Regionální kanceláře CzechInvestu pro Jihomoravský kraj.

Jihomoravský kraj a město Brno se zapsaly na mapu inovativních regionů Evropy se svým strategickým cílem být domovem celosvětově úspěšných podnikatelů, který vyplývá z dosavadních úspěchů Regionální inovační strategie JMK a její ambice dalšího rozvoje. To znamená podporovat vše od nejširšího studentského podnikání přes zvyšování počtu dynamických startupů a společností zaměřených na mezinárodní trhy až po udržitelnou prosperitu. Evropský výbor regionů ocenil zejména dlouhodobou strategii podpory podnikání a inovací v regionu a z toho plynoucí aktuální aktivity směřující k větší odolnosti, udržitelnosti a digitalizaci firem.

Ocenění EER kladně hodnotí i aktivity, které se v Brně nově realizují na podporu podnikání a inovací směrem k mezinárodní expanzi malých a středních firem. K nim patří např. EDIH Digimat, Up2Circ, Centrum Cybersecurity Excellence Hub či networkingová platforma Velvet Innovaton.