Vesnice roku 2023 – vyhlašování je v plném proudu

31. 7. 2023 SMS ČR Regiony

Již ve čtyřech krajích proběhlo slavnostní vyhlášení lokálních vítězů soutěže Vesnice roku 2023, jejímž hrdým spoluvyhlašovatelem je rovněž Sdružení místních samospráv. Naše sdružení každoročně udílí Cenu naděje pro živý venkov. Které obce ji zatím letos získaly?

Sdružení místních samospráv ČR

Naděje pro živý venkov je ocenění, které je každoročně udělováno za živý spolkový a společenský život v obci. Myšlenka vzniku tohoto ocenění má kořeny v období zrodu Sdružení místních samospráv. Byla motivována ideou naděje a občanské společnosti, jejímiž nositeli nejsou hmotné statky venkova, nýbrž konkrétní lidé, kteří osud společenského života ve své obci vezmou aktivním způsobem do svých rukou.

„Je obdivuhodné, jaké úsilí věnují tito jedinci rozvoji spolkového života, pořádání společenských či sportovních akcí nebo práci s mládeží. Často souběžně s náročným zaměstnáním, mnohdy s minimem prostředků, ale s velkým entusiasmem. Je nám ctí, že můžeme tyto lidi a jejich obce, díky nimž to na venkově skutečně žije, jako Sdružení místních samospráv ČR ocenit,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

V letošním ročníku získaly zatím na krajské úrovni Cenu naděje pro živý venkov tyto obce:

Jihomoravský kraj: Blatnička

Karlovarský kraj: Březová

Moravskoslezský kraj: Staré Hamry

Středočeský kraj: Tetín

Příznivé prostředí pro nadějný život venkovských oblastí dotváří také kvalitní občanská vybavenost. Všechny tyto faktory jsou brány v potaz při finálním hodnocení. Cena naděje pro živý venkov je udělována v každém kraji vždy jedné obci. Hodnocení je prováděno bodově. Na základě bodového zisku je pak vybrán celkový vítěz, jemuž náleží finanční odměna ve výši 100 000 Kč.

Vítězi krajských kol Vesnice roku se doposud staly tyto obce:

Jihomoravský kraj: Sudoměřice

Karlovarský kraj: Andělská Hora

Moravskoslezský kraj: Hrádek

Středočeský kraj: Ledčice

Do sedmadvacátého ročníku soutěže se přihlásilo celkem 175 obcí. V srpnu se uskuteční zbývající krajská vyhlášení a finále proběhne v září v Luhačovicích.