Kraj ukončil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

31. 7. 2023 Olomoucký kraj Regiony

Olomoucký kraj v pátek 28. 7. od 12 hodin ukončil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a to v souladu s ustanovením čl. 3 Nařízení Olomouckého kraje č. 3/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Olomoucký kraj

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů platila od 12. července na celém území kraje. Hejtman Josef Suchánek ji vyhlásil na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Vedlo k tomu dlouhé období bez srážek a vysoké teploty. Od té doby však v regionu několikrát pršelo a teploty se snížily, proto kraj vyhlášeného období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů zrušil.

V praxi mimořádné opatření znamenalo například zákaz rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, pálení klestu, používání pyrotechnických výrobků a létajících přání, jízdy parní lokomotivou, odhazování hořících či doutnajících předmětů nebo spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů.

I přesto, že hejtmanství zrušilo zákaz rozdělávání ohňů, žádá všechny obyvatele, aby byli stále k přírodě kolem nás i k sobě navzájem ohleduplní.

Text rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje naleznete níže v přiložených dokumentech. Více informací si můžete přečíst na webových stránkách HZS Olomouckého kraje.

Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje