Také na odměnu členů volebních komisí můžete uplatnit slevu na dani. Jde to i zpětně

1. 8. 2023 Veřejný ochránce práv Ostatní

Případ volebního komisaře z Prahy přivedl veřejného ochránce práv ke shrnutí některých pravidel pro zdanění odměn za členství ve volebních komisích. Pokud lidé zjistí, že automaticky strženou daň z příjmů platit nemuseli, kdyby uplatnili slevu na poplatníka, mohou získat peníze zpět. Daňové přiznání mohou podat až tři roky zpětně. Zpozornět by měli především důchodci, studenti či rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Veřejný ochránce práv

Právě tyto skupiny lidí často nemusely mít kromě odměny za členství ve volební komisi žádné další zdanitelné příjmy. Je tak pravděpodobné, že základní slevu na poplatníka vůbec nečerpali.

V té chvíli je zásadní, jestli člověk u úřadu, pro který jako volební komisař pracoval, podepsal takzvaný „růžový papír“ – oficiálně „prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“. Pokud volební komisař prohlášení podepsal, slevu na poplatníka uplatnil a daň platit nemusel. Tomu, kdo prohlášení nepodepsal, úřad z odměny automaticky strhnul 15% daň.

Strženou daň mohou lidé dostat zpět jednoduše tak, že podají daňové přiznání a požádají o přeplatek. Stejně postupoval i volební komisař z Prahy, který si veřejnému ochránci práv stěžoval, že mu úředníci městské části podepsání formuláře s prohlášením sami nenabídli. Ombudsman Stanislav Křeček muži vysvětlil, že takovou povinnost úřady ze zákona nemají. Přesto však podle ombudsmana mohli úředníci jednat vstřícně a o této možnosti volební komisaře informovat, případně pro ně rovnou připravit prohlášení k podpisu.

Pokud někdo chodil do volebních komisí pravidelně, může jeho celkový přeplatek daně z odměn za volby v letech 2020 – 2022 přesáhnout 1 000 korun.

Dobrá zpráva pro všechny volební komisaře je, že rok 2022 byl poslední, kdy museli zdanění odměn řešit. Od začátku roku 2023 už odměny za práci ve volební komisi dani z příjmů nepodléhají.

Základní pravidla pro danění příjmů si lidé mohou přečíst v příručce na webu veřejného ochránce práv. Stanovisko ke zdanění odměn členů okrskových volebních komisí vydalo i Ministerstvo financí.

Vyplnění daňového přiznání lidem zjednoduší portál Moje daně provozovaný Finanční správou ČR. Je přitom třeba pamatovat na to, že do daňového přiznání je třeba zahrnout všechny zdanitelné příjmy, které volební komisař v daném roce měl.

V případě pochybností při vyplňování daňového přiznání se mohou volební komisaři obrátit s prosbou o pomoc i na příslušný finanční úřad. Doporučujeme se nejprve na úřadě telefonicky domluvit na termínu schůzky. Na finanční úřad s sebou pak musí vzít potvrzení o příjmech, které dostali od úřadu zajišťujícího volby, a případná další potvrzení o zdanitelných příjmech.