Hledá se knihovník, potažmo knihovnice Libereckého kraje roku 2023

1. 8. 2023 Liberecký kraj Regiony

Léto je v knihovnách ve znamení příměstských táborů, výstav či koncertů. Zároveň je to období, ve kterém již od roku 2012 spouští regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje příjem nominací na Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje. Anketa je vyhlašována jako bienále a to ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy na nominace může podat kdokoliv z řad odborné i široké veřejnosti, tedy jakýkoliv uživatel či návštěvník knihovny.

Liberecký kraj

V letošním roce se hledá osobnost, která se kontinuálně věnuje komunitním aktivitám, tvoří knihovnu přístupnou všem obyvatelům bez rozdílu a je nezastupitelným prvkem ve vaší obci. Knihovník se stává nejen průvodcem při výběru knih a uspokojování nejrůznějších čtenářských zájmů, ale pro mnohé je i informační pracovník, záchranný bod při nastavení hardwaru, pořadatel dílen čtení pro děti, kulturních akcí s osobnostmi veřejného života, setkání s rodáky a nezřídka knihovník vede i setkání klubů seniorů či trénování paměti. Ocenění si zaslouží i knihovník, který zrealizoval netradiční projekt v podobě zajímavé výstavy, čtenářské aktivity či pro knihovnu netypické disciplíny.

„Už zaslání nominace knihovníka či knihovnici potěší,“ říká předsedkyně regionálního výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje a ředitelka Městské knihovny Semily Jitka Šedinová. „Nezapomeňte však nominovanou osobnost o svém kroku informovat. Nominace se posílají do 15. září na email skiplibereckykraj@gmail.com s předmětem Knihovník roku."

Návrhy posoudí regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje. Hodnotí se osobnost knihovníka, jeho snaha o spolupráci s obcí a pověřenou knihovnou. Dále pak péče o samotnou knihovnu, fond a prostředí. Dalším prvkem k zamyšlení jsou komunitní aktivity. Plusové body knihovník získá dalším sebevzděláváním a svou otevřeností vůči moderním technologiím.

Výsledky letošního ročníku se knihovníci i veřejnost dozví na slavnostním předání ocenění 28. listopadu v Krajské vědecké knihovně v Liberci při dopoledním Setkání knihovníků Libereckého kraje za účasti náměstkyně hejtmana Květy Vinklátové, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Květa Vinklátová drží nad soutěží Knihovník/Knihovnice roku Libereckého kraje záštitu pravidelně. „Cílem ocenění je poděkovat aktivním knihovníkům knihoven za jejich práci a obětavost, ale především pozvednout prestiž jejich činnosti a vyjádřit podporu těmto pracovníkům na celokrajské úrovni.“

Základní propozice a více k soutěži se nalézají na webových stránkách: https://www.kvkli.cz/pro-knihovny/oceneni-knihoven/knihovnik-knihovnice-libereckeho-kraje.