Obec Červená Voda se rozvíjí šetrně k přírodě

2. 8. 2023 Pardubický kraj Regiony

Jednou z obcí, která velmi promyšleně využívá ke svému rozvoji evropské, státní i krajské dotace, je Červená Voda na Králicku. Přesvědčil se o tom při své návštěvě i náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Pardubický kraj

Červená Voda leží v údolí po obou stranách česko-moravské zemské hranice nedaleko Králík a má asi tři tisíce obyvatel. Historickou kontinuitu obce poznamenal v roce 1946 odsun více než 2 tisíc místních německých obyvatel. Od roku 1960 byla součástí okresu Ústí nad Orlicí a od roku 2000 patří do Pardubického kraje.

„Pro obyvatele je tu samozřejmě nejdůležitější dopravní napojení, školství a dostupnost zdravotnictví. Velkou roli zde ale hraje i cestovní ruch. Proto byla důležitá rekonstrukce silnice III. třídy mezi Červenou Vodou a Králíky před pěti lety v hodnotě 53 milionů korun. V současné době obec využívá krajské dotace například na úpravu běžeckých tras a na informační tabule k běžkařským a turistickým trasám. Krajské dotační tituly přispěly letos i na fotovoltaiku na budově sběrného dvora, na kanalizaci, na externí defibrilátor, který bude umístěn na rozhledně na Křížové hoře, na nový povrch víceúčelového sportovního hřiště nebo rekonstrukci střechy obecního domu s prodejnami,“ konstatuje Roman Línek.

Místostarosta obce Luděk Bílý je zároveň ředitelem místní základní školy. Také ta je jedním z motorů dalšího rozvoje obce i rozvíjení vztahu dětí a potažmo celých rodin k okolní přírodě. „Naším cílem bylo vytvořit v Červené Vodě otevřenou školu komunitního typu, která se bude podílet na rozvojových aktivitách a komunitním životě obce i širšího území. Kromě modernizování a budování nových multimediálních učeben se chceme soustředit i na budování zahrad u základní a mateřské školy s přírodními prvky, kde by děti mohly vnímat přírodu všemi smysly. Velice se osvědčil i zkušební včelín s kočovným vozem a vybavením a také zahradní učebny pro technické a řemeslné obory a přírodní vědy,“ uvádí Luděk Bílý. Na místě ukazuje Romanu Línkovi právě budovaný nový systém hospodaření s vodou ve školním areálu, který bude splňovat moderní ekologické požadavky.

Většina návštěvníků Červené Vody si obec spojuje s turistikou a sportem, ale na jejím území je i třináct kulturních památek, většinou barokních. „Obci s jejich údržbou a opravami pomáháme průběžně řadu let a pokračujeme i letos. Podílíme se na záchraně kaple sv. Barbory, kde nevhodná vnější omítka překryla původní barokní tvary a zavlhčila zdivo. Další dotace jsou na jednotlivé sochy, krucifixy nebo to v minulosti bylo i restaurování obrazu císaře Františka Josefa I. – V rouše řádu zlatého rouna, který je k vidění na zdejším obecním úřadu,“ dodává Roman Línek.

Toho zaujala i nová křížová cesta od řezbáře Romana Bubáka. Ta lemuje svými zastaveními atraktivní turistický výšlap k rozhledně na Křížové hoře nad Červenou Vodou, otevřena byla před nedávnem a jmenuje se Společně do oblak.