Dotační podpora pro 5G aplikace

3. 8. 2023 Kraj Vysočina Dotace

V závěru roku 2023 je připravována výzva pro územní samosprávné celky na demonstrativní projekty využití technologie 5G. Podpořeno by mohlo být 30 až 40 projektů.

Kraj Vysočina

Odhad vyhlášení výzvy je v závěru roku 2023 (říjen/listopad).

Projekty mají demonstrovat využití technologie 5G v prostředí chytrých měst (oblasti bezpečnosti, monitoringu, vzdělávání, zdravotnictví, telemedicíny, městské mobility…).

Žadatelé: územně samosprávné celky a další veřejné subjekty.
Maximální alokace je 15 až 20 mil. Kč na projekt za možnosti získání 100% podpory (DPH není způsobilý výdaj)
Projekty musí být dokončené do konce roku 2025.
Uznatelné náklady budou obdobné jako v případě první výzvy.

Před vyhlášením 2. výzvy bude v září až říjnu zveřejněno avízo s detailními informacemi.

Více informací o plánované výzvě Tomáš Hamerský, MMR ČR, tomas.hamersky@mmr.cz.