Daň z nemovitých věcí a Ústavní soud

7. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

Přelomové rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 18. července 2023 stanovilo, že obce mohou místním koeficientem určit vyšší daň z nemovitosti i konkrétním objektům (Informace včetně plného znění nálezu Ústavního soudu). K této problematice nyní uvádíme text z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, která připravila argumenty pro svého klienta při jednání Ústavního soudu.

Kvalitní rozvoj každé obce nutně závisí kromě jeho udržitelnosti také na tom, jak se vypořádá s negativními důsledky, které některé typy především nerezidenční průmyslové zástavby přináší. Dosud se s nimi obcím pracovalo jen těžko - Ministerstvo vnitra totiž označovalo snahy obcí o navýšení místního daňového koeficientu pro konkrétní stavby za diskriminační. Radikální změnu v tomto ohledu přináší aktuální rozhodnutí Ústavního soudu, který rozhodl, že určení různých místních koeficientů je možné. Konkrétně u soudu uspěla díky argumentům připraveným Frank Bold Advokáty středočeská obec Řepov.

Stanovením vyššího místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti se Řepov snažil kompenzovat negativní dopady logistických a průmyslových areálů na jeho území. Obecně závaznou vyhlášku, kterým místní koeficient v části obce zvýšil, ale neuznalo Ministerstvo vnitra.

Podle argumentace ministerstva totiž není možné postihovat vyšším daňovým zatížením konkrétní lokality a potažmo tak i konkrétní firmy či podnikatele. Díky dlouholeté expertíze naší kanceláře ve veřejném právu jsme však pro obec připravili argumenty, díky nimž dal soud obci za pravdu. „Zákon obcím ukládá povinnost řádně pečovat o své území a potřeby svých obyvatel. To vyžaduje značné finanční prostředky, zejména pokud podnikatelská činnost na území obce výrazně zatěžuje její infrastrukturu i životní prostředí. Je proto správné, pokud obce zohlední nerovnoměrné zatížení svého území a veřejné infrastruktury v podobě vyšší daně z nemovitostí, kterou jednotliví vlastníci pozemků a budov užívaných k podnikání platí,” uvedl právník Petr Boud z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Případ skončil u Ústavního soudu, jehož rozhodnutí je přelomové pro mnoho samospráv, které se dosud potýkaly s nevyváženým zatížením v různých částech svého území. „Naši obec trápí v souvislosti s průmyslovými areály především dopravní zatížení. To potřebujeme kompenzovat, abychom byli schopní udržovat silnice v dobrém stavu. Do budoucna by taková situace byla neúnosná, museli jsme ji nutně vyřešit. Proto jsme byli trpěliví a díky tomu jsme také dosáhli svého cíle. Rozhodnutí soudu mě moc těší,” řekl Milan Zachař, starosta Řepova.

Stejně jako při jednání o nové kvalitní výstavbě v obci je ale nutné stanovit vyšší místní koeficient transparentně a s ohledem na skutečné zatížení konkrétních oblastí.

Zdroj: Frank Bold Advokáti