Státní rozpočet s vysokým schodkem

8. 8. 2023 Obec a finance Ekonomika

Ministerstvo financí zveřejnilo výsledky hospodaření se státním rozpočtem za sedm měsíců letošního roku. Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 214,1 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 253,1 mld. Kč.

Za meziročním zhoršením salda o 21,4 mld. Kč stál především nárůst výdajů v sociální oblasti (+75,1 mld. Kč), pomoc občanům a firmám s vysokými cenami energií (+51,1 mld. Kč), obsluha státního dluhu navýšená výplatou úrokových výnosů z protiinflačních státních dluhopisů (+11,9 mld. Kč) či vyšší investice (+12,7 mld. Kč). Růst daňového inkasa (+68,1 mld. Kč) byl dosud posílený mimořádnými příjmy jen o 13,4 mld. Kč z titulu odvodů z nadměrných příjmů. Splatnost záloh na daň z neočekávaných zisků je naplánována až v září a následně v prosinci.

„Červenec je druhý měsíc po sobě, kdy schodek klesá, za samotný červenec hospodařil rozpočet meziročně o 11 miliard korun lépe a dosáhl tak mírného přebytku 1,2 mld. Kč. Předpokládáme, že tento pozitivní trend bude pokračovat a dosáhneme-li s ostatními ministry shody na úsporách zhruba ve výši 20 miliard korun, podaří se nám dodržet plánovaný schodek pro tento rok ve výši 295 miliard korun,“ sdělil k pokladnímu plnění za červenec ministr financí Zbyněk Stanjura.

Vývoj hospodaření (schodek rozpočtu) v roce 2023 (mld. Kč)
Období Schodek
Leden −6,8
Únor −119,7
Březen −166,2
Duben −200,0
Květen −271,4
Červen −215,4
Červenec −214,1
Plán na rok 2023 −295,0

Příjmy státního rozpočtu dosáhly na konci července růstu 17,2 % (+157,0 mld. Kč), ke kterému výrazně přispěly prostředky z Evropské unie a finančních mechanismů (+50,8 mld. Kč) navýšené červnovým zapojením prostředků Národního plánu obnovy v objemu 44,5 mld. Kč. Za nárůstem stál také výběr pojistného, inkaso daní z příjmů právnických i fyzických osob, daně z přidané hodnoty a odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny. Do inkasa daně z přidané hodnoty (+5,9 %, +11,7 mld. Kč) se promítá na jedné straně růst spotřebitelských cen, na straně druhé dynamiku mírní pokles reálné spotřeby domácností. Inkaso spotřebních daní (−6,0 %, −5,3 mld. Kč) zaznamenalo více či méně významný meziroční pokles v případě všech komodit. Nejvíce pokleslo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, kde se projevuje změna nákupních preferencí spotřebitelů, a inkaso spotřební daně z minerálních olejů, což je způsobeno prodloužením platnosti snížené sazby daně z motorové nafty. Příjmy státního rozpočtu navyšuje v tomto roce také odvod z nadměrných příjmů. Do příjmů státního rozpočtu bylo dosud převedeno 13,4 mld. Kč.

Celkové výdaje státního rozpočtu meziročně vzrostly o 178,3 mld. Kč (+16,2 %). Pro jejich tempo byl určující vývoj běžných výdajů (+16,2 %, +165,7 mld. Kč) navýšených realizací mimořádných opatření zaměřených na řešení vysokých cen energií a dopadů války na Ukrajině, výplatou sociálních dávek, zejména důchodů a obsluhou státního dluhu. Kapitálové výdaje (+15,4 %, +12,7 mld. Kč) zvýšily především nákupy Ministerstva obrany a transfery Státnímu fondu životního prostředí. Na objemově nejvýznamnějších sociálních dávkách (+15,9 %, +69,1 mld. Kč) se nejvíce podílely výplaty důchodů (+18,9 %, +62,8 mld. Kč). Výrazněji vzrostly i běžné transfery podnikatelům (+142,6 %, +51,2 mld. Kč) ovlivněné kompenzacemi za dodávku elektřiny a plynu zákazníkům a na ztráty z důvodu zastropování jejich cen. Obsluha státního dluhu představovala pro státní rozpočet výdaj v objemu 38,8 mld. Kč (+11,9 mld. Kč).

Neinvestiční transfery územním rozpočtům meziročně vzrostly o 27,4 mld. Kč (+17,2 %). Jejich součástí jsou především prostředky na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků na základních a středních školách (+9,8 mld. Kč). Pro jejich růst je určující navýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků o 4 %. Transfery navyšovaly také realizace projektů Operačního programu Jan Amos Komenský (+6,3 mld. Kč), zálohové financování sociálních služeb (+5,5 mld. Kč), kompenzační příspěvek na nouzové ubytování osob z Ukrajiny (+4,4 mld. Kč), úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě (+1,3 mld. Kč) a výdaje na prezidentské volby (+0,6 mld. Kč). Meziroční srovnání mírně zkresluje příspěvek obcím a krajům na zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu vyplacený loni v dubnu ve výši 1,2 mld. Kč.

Kapitálové výdaje (+15,4 %, +12,7 mld. Kč) navýšily převody prostředků Státnímu fondu životního prostředí (+4,5 mld. Kč) z velké části směřované na realizaci programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy (+4,6 mld. Kč). Výrazněji vzrostly i investiční nákupy Ministerstva obrany (+5,6 mld. Kč) ovlivněné především nákupem pásových bojových vozidel pěchoty (4,5 mld. Kč). Na financování dopravní infrastruktury směřovalo 29,4 mld. Kč (−4,7 mld. Kč).