Ústecký kraj mezi prvními úspěšnými žadateli programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027

7. 8. 2023 Ústecký kraj Regiony

Monitorovací výbor programu Interreg Česko – Sasko v Kostelci nad Ohří schválil 13 nových projektů přeshraniční spolupráce. Mezi třemi potvrzenými projekty z oblasti zachování a ochrany kulturního dědictví je i projekt Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří, kterým Ústecký kraj naváže na úspěšnou spolupráci s Hochschule für Bildende Künste Dresden v minulých letech.

Ústecký kraj

„Projekt je zaměřen na dlouhodobé zachování, údržbu a využití movitého kulturního dědictví z regionu Krušnohoří, včetně jeho evidence, dokumentace a restaurování,“ uvedl k úspěšné žádosti radní Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova Michal Kučera a dodal: „Díky tomuto projektu, který podpoří udržitelnost památek světového dědictví UNESCO, dojde i na restaurování středověkých sakrálních dřevěných uměleckých děl, která dokládají kulturní dědictví Krušnohoří.“

Více informací ke schváleným projektům naleznete zde.