MPSV vyhlašuje další dotační výzvu pro sociální služby, finance lze využít na pořízení požární signalizace

7. 8. 2023 MPSV ČR Dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí začne od 14. srpna 2023 přijímat žádosti o investiční dotaci na pořízení elektrické požární signalizace. Cílem je podpořit vybavení pobytových zařízení sociálních služeb požárními hlásiči a zlepšit tak bezpečnost. Výzva MPSV probíhá v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb a navazuje na řadu dalších.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Veškeré podrobnosti týkající se žádosti a úplné znění podstatných dokumentů jsou k dispozici na webových stránkách MPSV.

Požární signalizace je důležitou prevencí. Hlásič například v případě požáru detekuje kouř a spustí hlasitý zvukový signál, který osobám v daném objektu dá čas na evakuaci a přivolání záchranných složek.

„Vnímáme to jako zcela klíčový bezpečnostní prvek, který může zachránit lidské životy. Proto tuto dotační výzvu považuji za nesmírně užitečnou. Provozovatelům pobytových zařízení sociálních služeb dáváme jedinečnou šanci, jak výrazně zlepšit úroveň požární bezpečnosti ve svých budovách,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

MPSV vyhlašuje dvě výzvy, které rozlišují typy žadatelů. Do výzvy č. 13 mohou podávat žádosti obecně prospěšné společnosti, jako jsou církve a náboženské společnosti, ústavy, sociální družstva a spolky. Do výzvy č. 14 se mohou zapojit kraje, obce a obchodní společnosti.