Investice za miliony vylepší zázemí krajských školských zařízení

9. 8. 2023 Ústecký kraj Regiony

Většina dětí si v létě na svou školu ani nevzpomene. To ovšem neplatí pro Ústecký kraj. V průběhu prázdnin totiž vrcholí investiční akce do školských zařízení v majetku kraje. Investice za desítky milionů korun zahrnuly výměny oken, dveří, opravy fasád, rekonstrukce elektroinstalací nebo zlepšení přilehlých venkovních prostor budov.

Ústecký kraj

„Ústecký kraj se snaží v letošním roce o rekonstrukci objektů několika školských zařízení. Pěkné a funkční zázemí je zásadní pro kvalitní vzdělávání našich dětí. Rekonstrukce také přispějí ke snížení nákladů na provoz budov. Ušetřené peníze bude možné dále využívat k dalšímu rozvoji krajských institucí, které slouží nejen dětem, ale i široké veřejnosti,“ přiblížil důvody investic Tomáš Rieger, radní pro oblast majetku a investic.

Například výměna oken a dveří na Gymnáziu a Střední průmyslové škole Duchcov patřila ke složitějším akcím. Budova školy je památkově chráněná, což vyžaduje složitější administrativu spojenou se stavebními zásahy. Nová okna a dveře svými rozměry odpovídají původním. Nová okna jsou však kastlového typu a jsou opatřena izolačním dvojsklem na vnějších křídlech, což přispěje ke snížení energetické náročnosti objektu. Celková výše investice činila 27 277 388,14 korun.

O něco snazší bylo odizolování a oprava fasády budovy Dětského domova a Školní jídelny Tuchlov, která zahrnovala i sanační opatření. Investice 17 408 130,04 korun přinese nejen energetickou úsporu, ale zejména významné zlepšení prostředí pro děti využívající toto zařízení.

„V srpnu dojde ještě k finalizaci prací na elektroinstalacích v budově Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě. Už před létem se podařilo dokončit výměnu vnitřních instalací a rekonstrukci zdravotně technického zázemí na Střední škole obchodu, řemesel, služeb a Základní škole v Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem také zdárně skončila oprava venkovních ploch a oplocení na Speciální základní škole, Mateřské škole a Praktické škole,“ doplnil Tomáš Rieger přehled investic.